settings icon
share icon
Otázka

Aký je rozdiel medzi Šeolom, Hádesom, peklom, ohnivým jazerom, rajom a Abrahámovým lonom?

Odpoveď


Rôzne termíny používané v Biblii pre nebo a peklo - šeol, hádes, gehenna, ohnivé jazero, raj a Abrahámovo lono - sú predmetom mnohých diskusií a môžu byť mätúce.

Slovo „raj“ sa používa ako synonymum pre „nebo“ (2. Korinťanom 12:4; Zjavenie 2:7). Keď Ježiš zomieral na kríži a jeden z lotrov, ktorý bol ukrižovaný spolu s ním, ho požiadal o milosť, Ježiš mu odpovedal: „Pravdu ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji“ (Lukáš 23:43). Ježiš vedel, že sa blíži jeho smrť a že onedlho bude v nebi so svojím Otcom. Ježiš hovoril o raji ako o synonyme pre „nebo“ a toto slovo sa začalo spájať s akýmkoľvek miestom krásy a radosti.

Abrahámovo lono sa v Biblii spomína len raz - v príbehu o Lazarovi a boháčovi (Lukáš 16:19-31). V Talmude sa používalo ako synonymum pre „nebo“. V príbehu je obraz Lazara ležiaceho pri stole a opierajúceho sa o Abrahámovu hruď - podobne ako sa Ján opieral o Ježišovu hruď pri Poslednej večeri - na nebeskej hostine. Existujú rôzne názory na to, čo presne Abrahámovo lono predstavuje. Tí, ktorí veria, že dej príbehu sa odohráva v období po Mesiášovej smrti a zmŕtvychvstaní, považujú Abrahámovo lono za synonymum pre „nebo“. Tí, ktorí veria, že dej sa odohráva pred ukrižovaním, považujú „Abrahámovo lono“ za iný výraz pre „raj“. Dejisko je v skutočnosti nepodstatné pre pointu príbehu, ktorou je, že bezbožní ľudia uvidia spravodlivých v šťastí a seba v mukách a že medzi nimi existuje „veľká priepasť“ (Lukáš 16:26), ktorá nikdy nebude prekonaná.

V hebrejskom Písme sa na označenie ríše mŕtvych používa slovo šeol. Znamená jednoducho „miesto mŕtvych“ alebo „miesto zosnulých duší/duchov“. Novozmluvné grécke slovo, ktoré sa používa pre „peklo“, je hades, ktoré tiež označuje „miesto mŕtvych“. V Novej zmluve sa pre „peklo“ používa aj grécke slovo gehenna, ktoré je odvodené od hebrejského slova hinnom. Iné miesta v Novej zmluve naznačujú, že šeol/hádes je dočasné miesto, kde sú duše neveriacich držané, kým čakajú na konečné vzkriesenie a súd pri veľkom bielom tróne. Duše spravodlivých sa po smrti dostanú priamo do Božej prítomnosti - do neba/raja/abrahámovho lona (Lukáš 23:43; 2. Korinťanom 5:8; Filipanom 1:23).

Ohnivé jazero, ktoré sa spomína len v Zjavení 19:20 a 20:10, 14-15, je peklo, miesto večného trestu pre všetkých nekajúcich sa rebelov, anjelov aj ľudí (Matúš 25:41). Opisuje sa ako miesto horiacej síry a tí, ktorí v ňom sú, prežívajú večné, nevýslovné muky neúprosnej povahy (Lukáš 16:24; Marek 9:45-46). Tí, ktorí odmietli Krista a nachádzajú sa v dočasnom príbytku mŕtvych v Hádese/Šeole, budú mať konečný cieľ ohnivé jazero.

Ale tí, ktorých mená sú zapísané v Baránkovej knihe života, by sa tohto hrozného osudu nemali obávať. Vďaka viere v Krista a jeho krvi vyliatej na kríži za naše hriechy sme predurčení žiť večne v Božej prítomnosti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je rozdiel medzi Šeolom, Hádesom, peklom, ohnivým jazerom, rajom a Abrahámovým lonom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries