settings icon
share icon
Otázka

Sú knihy ako 90 minút v nebi a 23 minút v pekle biblicky podložené?

Odpoveď


Nedávne bestsellery Nebo je skutočné od Todda Burpa, 90 minút v nebi od Dona Pipera a 23 minút v pekle od Billa Wieseho vyvolávajú otázku - dáva dnes Boh ľuďom vízie neba a pekla? Je možné, že Boh berie ľudí do neba a/alebo do pekla a potom ich posiela späť, aby nám odovzdal posolstvo? Hoci popularita týchto nových kníh dostáva tento koncept do popredia, zastrešujúce tvrdenie nie je ničím novým. Knihy ako Božské zjavenie pekla a Božské zjavenie neba od Mary Baxterovej a Videli sme nebo od Robertsa Liardona sú k dispozícii už roky. Kľúčovou otázkou je - sú takéto tvrdenia biblicky podložené?

Po prvé, je dôležité poznamenať, že Boh samozrejme MOHOL dať človeku víziu neba alebo pekla. Boh dal apoštolovi Pavlovi práve takéto videnie v 2. liste Korinťanom 12:1-6. Izaiáš mal úžasnú skúsenosť, ako je zaznamenané v 6. kapitole Izaiáša. Áno, je možné, že Piper, Wiese, Baxter a ďalší skutočne boli v nebi/pekle a vrátili sa späť. Nakoniec len Boh vie, či sú tieto tvrdenia pravdivé, alebo sú výsledkom nesprávneho vnímania, zveličovania, alebo, čo je najhoršie, úplného podvodu. Jediný spôsob, ako to môžeme rozlíšiť, je porovnať videnia a skúsenosti s Božím slovom.

Ak by Boh naozaj dal človeku víziu neba alebo pekla, jedno môžeme vedieť s istotou: bude v úplnom súlade s jeho slovom. Bohom daná vízia neba by v žiadnom prípade nebola v rozpore s Písmom, ako sú kapitoly 21-22 Zjavenia. Ďalej, ak by Boh skutočne dal viacerým ľuďom videnia neba alebo pekla, videnia dané Bohom by si v žiadnom prípade neodporovali. Áno, vízie by sa mohli líšiť a mohli by sa zameriavať na rôzne detaily, ale neodporovali by si.

Tak ako pri každej knihe od akéhokoľvek autora, „všetko skúmajte; dobrého sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!" (1. Tesaloničanom 5:21-22). Ak čítate tieto knihy, čítajte s rozvážnou mysľou. Vždy porovnávajte to, čo autor hovorí, s Písmom. A čo je najdôležitejšie, nikdy nedovoľte, aby skúsenosti niekoho iného a jeho výklad týchto skúseností formovali vaše chápanie Písma. Písmo sa musí používať na výklad skúsenosti, nie naopak. Nechajte sa požehnať a povzbudiť tým, čo sa stalo iným ľuďom, ale nedovoľte, aby sa ich skúsenosti stali základom vašej viery alebo chodenia s Bohom.

Celkovo sa nám 90 minút v nebi od Dona Pipera a Nebo je skutočné od Todda Burpa zdajú byť zo všetkých dostupných kníh najbiblickejšie a najvernejšie. Zdá sa, že Piper a Burpo pristupujú k tejto problematike s pokorou a úprimnosťou. Bez ohľadu na to, či tieto videnia boli skutočne od Boha alebo nie, zážitky sa zdajú byť zázračné. Opäť však čítajte so zdravou dávkou rozlišovania a oddanosti Biblii ako absolútnemu zdroju pravdy.

Keď bol apoštol Pavol „bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť." (2. Korinťanom 12:4). Podobne aj apoštol Ján (Zjavenie 10:3 - 4) a prorok Daniel (Daniel 8:26, 9:24, 12:4) dostali pokyn, aby utajili niektoré aspekty videní, ktoré dostali. Bolo by dosť zvláštne, keby Boh nechal Pavla, Daniela a Jána zatajiť niektoré aspekty toho, čo im zjavil, len aby o viac ako 2000 rokov neskôr dal ešte väčšie vízie spolu s povolením na úplné odhalenie dnešným ľuďom. Tvrdíme, že na tieto knihy, ktoré tvrdia, že majú vízie a cesty do neba a do pekla, by sme sa mali pozerať skepticky a hlavne biblicky.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Sú knihy ako 90 minút v nebi a 23 minút v pekle biblicky podložené?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries