settings icon
share icon
Otázka

Existuje nebo?

Odpoveď


Nebo skutočne existuje. Biblia nám hovorí, že nebo je Božím trónom (Izaiáš 66:1, Skutky 7:48-49, Matúš 5:34-35). Po Ježišovom vzkriesení a zjavení sa učeníkom bol Ježiš „vzatý hore do neba, a sadol si po pravici Božej“ (Marek 16:19; Skutky 7:55-56). „Lebo Kristus nevošiel do svätyne, učinenej rukou, protiobrazu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás” (Židom 9:24). Ježiš nielen išiel pred nami, ale žije a slúži v Božom stánku v nebi ako náš veľkňaz (Židom 6:19-20; 8:1-2).

Ježiš nám zanechal odkaz o tom, že u jeho Otca je mnoho príbytkov, a odchádza nám tam pripraviť miesto. V Jeho slove máme uistenie, že sa pre nás jedného dňa vráti späť a vezme nás do neba (Ján 14:1-4). Naša viera v nebeský domov je založená na sľube, ktorý nám dal samotný Ježiš. Nebo je skutočné miesto. Nebo skutočne existuje.

Keď ľudia popierajú existenciu neba, popierajú nielen samotné Božie Slovo, ale predovšetkým najhlbšie túžby svojho srdca. Apoštol Pavol o tom písal v liste Korinťanom, a povzbudzoval ich, aby verili v existenciu neba a nestratili svoju dušu. Aj keď na zemi „vzdycháme“, máme pred sebou nádej neba a tešíme sa naň (2. Korinťanom 5:1-4). Pavol vyzýva Korinťanov, aby sa tešili na svoje večné príbytky v nebi, a tým získali silu prekonať ťažkosti a sklamania, ktoré život prináša. „Lebo terajšie kratučké ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú večnú tiaž slávy, keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné” (2. Korinťanom 4: 17-18).

Tak ako Boh vložil do sŕdc ľudí poznanie, že existuje (Rimanom 1:19-20), tak sme aj my „naprogramovaní“ túžiť po nebi. To je hlavná téma mnohých kníh, piesní a umeleckých diel. Žiaľ náš hriech nám zabránil dostať sa do neba. Nebo je miestom svätého a dokonalého Boha a preto tam hriech nemá žiadne miesto, a Boh ho nemôže tolerovať. Boh nám dal kľúč k nebeskej bráne, a ním je Ježiš Kristus (Ján 14:6). Každý kto v Neho verí a hľadá odpustenie hriechov, tomu budú brány neba otvorené. Preto nech je našou motiváciou budúca sláva nášho nebeského domova, aby sme slúžili Bohu verne a celým srdcom. „Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej - ktorý to vchod nám vysvätil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo - a veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia” (Židom 10:19-22).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Existuje nebo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries