settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o smrti?

Odpoveď


Biblia predstavuje smrť ako oddelenie: fyzická smrť je oddelenie duše od tela a duchovná smrť je oddelenie duše od Boha.

Smrť je dôsledkom hriechu. "Lebo odmena za hriech je smrť", Rimanom 6:23a. Celý svet podlieha smrti, pretože všetci zhrešili. "Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili." (Rimanom 5:12). V 1. Mojžišovej 2:17 Pán varoval Adama, že trestom za neposlušnosť bude smrť - "určite zomrieš". Keď Adam neposlúchol, zažil okamžitú duchovnú smrť, ktorá spôsobila, že "ukryl sa človek i jeho žena pred Hospodinom, Bohom, medzi stromy záhrady." (1. Mojžišova 3:8). Neskôr Adam zažil aj fyzickú smrť (1. Mojžišova 5:5).

Na kríži zažil fyzickú smrť aj Ježiš (Matúš 27,50). Rozdiel je v tom, že Adam zomrel, pretože bol hriešnik, a Ježiš, ktorý nikdy nezhrešil, sa rozhodol zomrieť ako náhrada za hriešnikov (Židom 2:9). Ježiš potom ukázal svoju moc nad smrťou a hriechom tým, že na tretí deň vstal z mŕtvych (Matúš 28; Zjavenie 1:18). Vďaka Kristovi je smrť porazeným nepriateľom. " Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?" (1. Korinťanom 15:55; Ozeáš 13:14).

Pre nespasených ľudí sa smrťou končí možnosť prijať Božiu milostivú ponuku spasenia. "A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd" (Židom 9:27). Pre spasených nás smrť privádza do Kristovej prítomnosti: "Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána." (2. Korinťanom 5:8; Filipanom 1:23). Prísľub vzkriesenia veriaceho je taký reálny, že fyzická smrť kresťana sa nazýva "spánok" (1. Korinťanom 15:51, 1. Tesaloničanom 5:10). Tešíme sa na ten čas, keď "už nebude smrti" (Zjavenie 21:4).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o smrti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries