settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem prekonať strach zo smrti?Ako sa môžem prestať báť smrti?

Odpoveď


Aj ten najbezpečnejší a najzbožnejší veriaci môže mať chvíle, keď sa bojí smrti. Je prirodzené túžiť vyhnúť sa smrti. A smrť nebola pôvodnou súčasťou Božieho plánu pre jeho stvorenie. Boli sme stvorení, aby sme boli celí a svätí, aby sme žili v raji v spoločenstve s Ním. Zavedenie smrti bolo nevyhnutnou reakciou na pripustenie hriechu do sveta. To, že zomierame, je milosť. Keby sme nezomreli, museli by sme žiť v hriešnom svete po celú večnosť.

Toto poznanie nemusí nevyhnutne vyvrátiť viscerálnu reakciu na myšlienku na vlastnú smrteľnosť. Krehkosť našich fyzických tiel a príklady náhleho ukončenia života nám pripomínajú nedostatok kontroly vo veľkom, nebezpečnom svete. Máme však veľkú nádej, že ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete (1. Jána 4:4). A odišiel nám pripraviť miesto, aby sme sa k nemu mohli pripojiť (Ján 14:2). Možno nám však pomôže zamyslieť sa nad bezprostrednejšími, praktickými úvahami, ktorým čelíme.

Existuje niekoľko aspektov smrti, ktoré môžu potenciálne vyvolávať strach. Našťastie Boh má na každý z nich odpoveď.

Strach y neznámeho
Aký je to presne pocit zomrieť? Čo môžete vidieť, keď váš život opustí vaše fyzické telo? Ako sa to stane? Je to niečo podobné, ako ľudia uvádzali - jasné svetlo? Skupinu príbuzných?

Nikto s istotou nevie, aký je to pocit, ale Biblia opisuje, čo sa stane. V 2. Korinťanom 5:6-8 a vo Filipanom 1:23 sa píše, že keď opustíme svoje telo, sme doma s Pánom. Aká upokojujúca myšlienka! V tomto stave zostaneme, kým nepríde Kristus a nevzkriesi veriacich (1. Korinťanom 15:20-22; 6:14), keď dostaneme nové, oslávené telo.

Strach zo straty kontroly
Keď človek dosiahne dospelosť, má už celkom dobrú predstavu o tom, ako komunikovať s okolitým svetom. Vedia, ako nájsť to, čo potrebujú, dostať sa tam, kde chcú byť, a komunikovať s ostatnými tak, aby naplnili svoj zámer.

Mnohí, dokonca aj tí, ktorí vyznávajú dôveru v Boha, majú taký strach, že nedostanú to, čo potrebujú, že majú pocit, že musia manipulovať so svojím okolím a ľuďmi okolo seba vo svoj prospech. Všetci sme sa stretli s mužmi a ženami, ktorí zneužívajú zo strachu. Nedôverujú Bohu, že sa postará o ich potreby, a tak sa o veci starajú sami. Nedôverujú druhým, že na nich budú brať ohľad, a tak sa dožadujú toho, čo si myslia, že potrebujú.

O čo viac sa musia obávať straty kontroly po svojej smrti! Ako povedal Ježiš Petrovi, keď opisoval, ako zomrie: „Veru, veru ti hovorím: Dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.

" (Ján 21:18). Skôr ako Peter dostal toto varovanie, zo strachu zaprel Ježiša. Ale po Ježišovom návrate do neba sa z Petra stal nový človek - človek, ktorého vášeň pre Kristovo posolstvo ďaleko prevyšovala jeho potrebu kontrolovať svoje okolie (Skutky 5:17 - 42). Jedine Duch Svätý mu dával silu čeliť akýmkoľvek výzvam, ktorým čelil.

Strach o tých, ktorí zostali za nami
Kresťanský pohľad na smrť je "odlúčenie". Konečná smrť je odlúčenie od Boha. Pri fyzickej smrti budeme na určitý čas oddelení od svojich blízkych na Zemi. Ak sú aj oni kresťania, vieme, že toto odlúčenie bude v porovnaní s večnosťou krátke. Ak nie sú kresťanmi, nebude to tak. Našou úlohou je teda využiť tento spoločný čas na to, aby sme sa s nimi porozprávali o tom, kam pôjdu po smrti. V konečnom dôsledku je toto rozhodnutie na nich.

Strach z umierania
Málokto z nás vie, ako zomrie. Rýchlo a bezbolestne, v spánku, dlhodobou chorobou - nemožnosť pripraviť sa na to, môže byť desivé. Ak to vieme, ak nám bola diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba, môže to byť stále desivé.

Ale je to len chvíľa. Moment, ktorým si prešiel alebo prejde takmer každý. Kresťania sa môžu odvolávať na List Filipanom 3:20-21: "Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu."

Aby ste zmiernili strach, môžete podniknúť kroky, ktorými seba a svoje okolie pripravíte na smrť.

Prekonanie strachu zo smrti - Praktické kroky
Mnohí ľudia si myslia, že by nemali zomrieť, pretože majú príliš veľa dôvodov na život. Často to znamená, že majú povinnosti a nedokončené záležitosti, o ktoré by sa nestihli postarať, keby odišli. Ale to, že máte povinnosti, vám nezabráni zomrieť, ak príde váš čas. Plánovanie dopredu môže zmierniť strach.

Ak podnikáte alebo máte deti či iné závislé osoby, zvážte starostlivosť o ne. Rozhodnite sa, kto prevezme vašu úlohu, a spolu s touto osobou vypracujte plán. Napíšte závet alebo splnomocnenie. Uistite sa, že všetky potrebné dokumenty máte usporiadané a ľahko ich nájdete. Urovnajte narušené vzťahy skôr, ako toho nebudete schopní. Nežite však pre umieranie. Je rozdiel medzi podnikaním rozumných krokov a posadnutosťou.

Prekonanie strachu zo smrti - Fyzické kroky
Ak máte silné pocity o tom, čo chcete, aby sa s vami stalo, ak sa stanete neschopnými, vyjadrite ich teraz. Je celkom možné, že v priebehu choroby alebo úrazu stratíte kontrolu nad situáciou a nebudete môcť vyjadriť svoje želania. Zaobstarajte si závet. Dajte svojim najbližším vedieť, čo si želáte - alebo im aspoň povedzte, kde to máte napísané. Vyberte si niekoho, komu dôverujete a kto bude oprávnený rozhodovať za vás, ak nebudete môcť.

Prekonanie strachu zo smrti - Duchovné kroky
Najdôležitejšia vec, ktorú si treba zapamätať v súvislosti so smrťou, je pravda o živote. Svoju rodinu milujete a záleží vám na nej, ale Boh ju miluje viac. Možno sa obávate o svoje pozemské dedičstvo, ale Boha viac zaujíma nebeská perspektíva. Všetky papierovačky na svete neprinesú pokoj v duši, ktorý by priniesol jeden jednoduchý úkon: zotrvať.

Uprostred tohto života je ťažké mať na pamäti, že je to len dočasný stav. V 1. Jána 2:15 - 17 sa píše: "Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky." Spôsob, ako si to pripomíname, je zotrvávanie (1. Jána 2:24). Zotrvávanie v pravde Jeho slova, viera v to, čo hovorí o nás a o svete okolo nás, nám poskytne správnu perspektívu, pokiaľ ide o tento život a ten, ktorý dostaneme.

Keď si dokážeme udržať túto večnú perspektívu, budeme schopní naplniť 1. Jána 3:1-3: "Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On." Bude také zjavné, že nepatríme do tohto sveta, že to uvidia aj ostatní. Tak si osvojíme svoje postavenie Božích detí, že sa budeme aktívne usilovať o deň, keď budeme môcť byť ako Kristus a vidieť Ho takého, aký je.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem prekonať strach zo smrti?Ako sa môžem prestať báť smrti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries