settings icon
share icon
Otázka

Existuje život po smrti?

Odpoveď


Je po smrti ešte nejaký život? Biblia hovorí: „Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia. Vypučí ako kvet a zvädne; mizne ako tieň a nemá stálosti....Keď človek umrie, či môže ožiť?” (Jób 14:1-2, 14)?

Rovnako ako Jób, každý z nás si už niekedy položil túto otázku. Čo presne sa s nami stane po smrti? Jednoducho prestaneme existovať? Je život ako brána, ktorou sa chodí zo zeme tam a späť až kým človek nedosiahne osobnú dokonalosť? Idú všetci na to isté miesto alebo ideme každý inam? Naozaj existuje nebo a peklo, alebo je to len stav mysle?

Biblia nám hovorí, že nielenže život po smrti existuje, ale je tak slávny, že „čo oko nevidelo, ucho nepočulo a čo na ľudskú myseľ nikdy nevstúpilo, to Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú“ (1 Korintským 2:9). Ježiš Kristus, stelesnený Boh, prišiel na zem, aby nám daroval večný život. „Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti; On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia” (Izaiáš 53:5).

Ježiš vzal na seba trest, ktorý si každý z nás zaslúžil a obetoval svoj vlastný život. O tri dni zvíťazil nad smrťou tým, že vstal z hrobu, v Duchu a v tele. Zostal na zemi ešte štyridsať dní a tisíce ľudí Ho videlo predtým, ako odišiel do svojho večného domova v nebesiach. Rímskym 4:25 hovorí: „On bol vydaný na smrť pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie.”

Kristovo vzkriesenie je dobre doložená udalosť. Apoštol Pavol vyzýval ľudí k tomu, aby skúmali právoplatnosť svedectiev o vzkriesení, a nikto nebol schopný vyvrátiť jeho pravdivosť. Vzkriesenie je základným kameňom kresťanskej viery. Keďže Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, môžeme veriť, že budeme rovnako vzkriesení aj my.

Pavol napomínal niektorých raných kresťanov, ktorí tomu neverili: „Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Niet zmŕtvychvstania? Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený.” (1 Korintským 15:12-13)

Kristus bol prvým z obrovského množstva tých, ktorí budú znovu vzkriesení. Fyzická smrť prišla skrze jedného človeka, Adama, ktorého potomkami sme aj my. Ale všetci, ktorí boli adoptovaní do Božej rodiny skrze vieru v Ježiša Krista, obdržia nový život (1 Korintským 15:20-22). Tak ako Boh vzkriesil Ježišovo telo, aj naše telá budú vzkriesené pri Ježišovom príchode (1 Korintským 6:14).

Aj keď napokon budeme všetci vzkriesení, nie všetci pôjdu do neba. Každý človek musí ešte v tomto živote urobiť rozhodnutie, kde chce tráviť večnosť. Biblia hovorí, že je nám dané zomrieť len raz a potom príde súd (Židom 9:27). Tí, ktorí boli ospravedlnení, budú večne žiť v nebi, ale neveriaci budú potrestaní večným trestom v pekle (Matúš 25:46).

Peklo, tak ako nebo, nie je len forma existencie, ale skutočné miesto. Je to miesto, kde bezbožníci budú zakúšať nekonečný a večný Boží hnev. Budú prežívať emocionálne, mentálne a fyzické muky, vedome budú trpieť hanbou, ľútosťou a nenávisťou.

Peklo je popísané ako bezodná priepasť (Lukáš 8:31, Zjavenie 9:1), ohnivé jazero horiace sírou, kde vo dne v noci budú ľudia trpieť na večné veky (Zjavenie 20:10). V pekle bude plač a škrípanie zubov v hlbokom nešťastí a hneve (Matúš 13:42). Je to miesto, „kde červ neumiera a oheň nevyhasína” (Marek 9:48). Boh nemá záľubu v smrti bezbožných, ale želá si, aby sa odvrátili od svojich bezbožných ciest, aby mohli žiť (Ezechiel 33:11). Nevynucuje si však, aby sme sa mu podriadili; ak sa Ho rozhodneme zavrhnúť, prijme naše rozhodnutie večne žiť v odlúčení od Neho.

Život na zemi je skúškou – prípravou na to, čo má prísť. Pre veriacich to má byť večný život v bezprostrednej blízkosti Boha. Ako sme teda ospravedlnení a uschopnení k tomu, aby sme prijali večný život? Je len jediná cesta – skrze vieru a dôveru v Božieho Syna, Ježiša Krista. Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A nik nezomrie naveky, kto verí vo mňa...” (Ján 11:25-26).

Dar večného života sa zdarma ponúka všetkým, ale musíme sa zriecť svetských pôžitkov a obetovať sa pre Boha. „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí večný život, ale hnev Boží zostáva na ňom” (Ján 3:36). Po smrti už nebudeme mať príležitosť kajať sa z našich hriechov, pretože keď uvidíme Boha tvárou v tvár, nebudeme mať inú možnosť, len v Neho uveriť. On chce, aby sme k Nemu prišli vo viere a v láske teraz. Ak prijmeme smrť Ježiša Krista ako obeť za náš hriech, ktorým je vzbura proti Bohu, máme zaručený nielen zmysluplný život tu na zemi, ale aj večný život v prítomnosti Krista.

Ak chceš prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, tu je modlitba, ktorú sa môžeš pomodliť. Odriekanie tejto ani akejkoľvek inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Ježiša Krista ti môže priniesť odpustenie hriechov. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru v Boha a poďakovať Mu za darované odpustenie. „Bože, viem, že som proti Tebe zhrešil a zaslúžim si trest. Ale Ježiš Kristus vzal na seba trest, ktorý si zaslúžim ja, aby som ja skrze vieru mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám v Teba dôveru, že ma spasíš. Ďakujem Ti za úžasnú milosť a odpustenie! Amen!“

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Existuje život po smrti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries