settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o tom, kedy nás bude Boh súdiť?

Odpoveď


Sú dva samostatné súdy. Veriaci sa postavia pred Kristovu súdnu stolicu (Rimanom 14:10-12). Každý veriaci bude za seba skladať účty a Pán bude súdiť rozhodnutia, ktoré urobil - vrátane tých, ktoré sa týkajú otázok svedomia. Tento súd nerozhoduje o spasení, ktoré je len z viery (Efezanom 2:8-9), ale je to skôr čas, keď veriaci musia vydať počet zo svojho života v službe Kristovi. Naše postavenie v Kristovi je „základom“, o ktorom sa hovorí v 1. Korintským 3:11-15. To, čo na tomto základe budujeme, môže byť „zlato, striebro a drahé kamene“ dobrých skutkov v Kristovom mene, poslušnosť a plodnosť - zasvätená duchovná služba na oslavu Boha a budovanie cirkvi. Alebo to, čo staviame na základoch, môže byť „drevo, seno a slama“ bezcennej, ľahkovážnej, povrchnej činnosti bez duchovnej hodnoty. Kristova súdna stolica to odhalí.

Zlato, striebro a drahé kamene v živote veriacich prejdú Božím prečisťujúcim ohňom (v. 13) a veriaci budú odmenení na základe týchto dobrých skutkov - toho, ako verne sme slúžili Kristovi (1. Korintským 9:4-27), ako dobre sme poslúchali Veľké poverenie (Matúš 28:18-20), ako sme víťazili nad hriechom (Rimanom 6:1-4), ako dobre sme ovládali svoj jazyk (Jakub 3:1-9) atď. Budeme musieť skladať účty zo svojich činov, či skutočne svedčili o našom postavení v Kristovi. Oheň Božieho súdu úplne spáli „drevo, seno a slamu“ slov, ktoré sme hovorili, a vecí, ktoré sme robili a ktoré nemali večnú hodnotu. „A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba.“ (Rimanom 14:12).

Druhým súdom je súd nad neveriacimi, ktorí budú súdení pred veľkým bielym trónom (Zjavenie 20:11-15). Ani tento súd nerozhoduje o spasení. Každý, kto sa ocitne pri veľkom bielom tróne, je neveriaci, ktorý v živote odmietol Krista, a preto je už odsúdený do ohnivého jazera. V Zjavení 20:12 sa píše, že neveriaci budú „súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov.“ Tí, ktorí odmietli Krista ako Pána a Spasiteľa, budú súdení len na základe svojich skutkov, a keďže Biblia hovorí, že „zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený“ (Galaťanom 2:16), budú odsúdení. Žiadne dobré skutky a dodržiavanie Božích zákonov nemôžu stačiť na odčinenie hriechu. Všetky ich myšlienky, slová a činy budú posudzované na základe Božieho dokonalého štandardu a budú uznané za nedostatočné. Nečaká ich žiadna odmena, iba večné odsúdenie a trest.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o tom, kedy nás bude Boh súdiť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries