settings icon
share icon
Otázka

Čo je prvé vzkriesenie? Čo je druhé vzkriesenie?

Odpoveď


Daniel 12:2 zhŕňa dva veľmi odlišné osudy, ktoré čakajú ľudstvo: „Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia: jedni pre večný život, ale druhí na večné zavrhnutie a hanbu.“ Všetci budú vzkriesení z mŕtvych, ale nie všetci budú mať rovnaký osud. Nový zákon odhaľuje ďalšie podrobnosti o odlišných vzkrieseniach pre spravodlivých a nespravodlivých.

V Zjavení 20:4-6 sa spomína „prvé vzkriesenie“ a jeho účastníci sú označení ako „blahoslavení a svätí“. Druhá smrť (ohnivé jazero, Zjavenie 20:14) nemá nad týmito osobami žiadnu moc. Prvé vzkriesenie je teda vzkriesenie všetkých veriacich. Korešponduje s Ježišovým učením o „vzkriesení spravodlivých“ (Lukáš 14:14) a o „vzkriesených pre život“ (Ján 5:29).

Prvé vzkriesenie prebieha v rôznych fázach. Sám Ježiš Kristus („prvotina“, 1. Korinťanom 15:20) pripravil pôdu pre vzkriesenie všetkých, ktorí v neho veria. Došlo k vzkrieseniu jeruzalemských svätých (Matúš 27: 52-53), ktoré by sme mali zahrnúť do našich úvah o prvom vzkriesení. Ešte nás čaká vzkriesenie „tých, čo zomreli v Kristovi“ pri Pánovom návrate (1. Tesalonickým 4:16) a vzkriesenie mučeníkov na konci súženia (Zjavenie 20:4).

V Zjavení 20:12-13 sú tí, ktorí budú súčasťou druhého vzkriesenia, označení ako bezbožní, ktorých Boh odsúdi na veľkom súde pri bielom tróne pred ich uvrhnutím do ohnivého jazera. Druhé vzkriesenie je teda vzkriesenie všetkých neveriacich; druhé vzkriesenie je spojené s druhou smrťou. Zodpovedá Ježišovmu učeniu o „vzkriesení na odsúdenie“ (Ján 5:29).

Udalosťou, ktorá rozdeľuje prvé a druhé vzkriesenie, je zrejme tisícročné kráľovstvo. Poslední spravodliví sú vzkriesení, aby vládli „s Kristom tisíc rokov“ (Zjavenie 20:4), ale „Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov.“ (Zjavenie 20:5).

Aká veľká radosť bude sprevádzať prvé vzkriesenie! Aké veľké utrpenie bude pri druhom! Akú zodpovednosť máme za zdieľanie evanjelia! „zachráňte ich, vytrhnite ich z ohňa.“ (Júda 23).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je prvé vzkriesenie? Čo je druhé vzkriesenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries