settings icon
share icon
Otázka

Čo je to Súd Veľkého Bieleho Trónu?

Odpoveď


Súd veľkého bieleho trónu je popísaný v Zjavení 20:11-15 a je to konečný súd pred tým, ako ľudia, ktorí sú zatratení budú zvrhnutí do ohnivého jazera. Zo Zjavenia 20:7-15 vieme, že tento súd nastane až po miléniu a po tom, ako budú Satan, šelma a falošný prorok uvrhnutí do ohnivého jazera (Zjavenie 20:7-10). Knihy, ktoré sú otvorené (Zjavenie 20:12) obsahujú záznamy skutkov každého človeka, či už boli dobré, alebo zlé, pretože Boh vie všetko, čo kedy bolo povedané, urobené alebo dokonca aj myslené a On každého odmení, alebo potrestá na základe toho (Žalm 28:4; 62:13; Rímskym 2:6; Zjavenie 2:23; 18:6; 22:12).

Tak isto je v tomto čase otvorená aj iná kniha, nazývaná „kniha života“ (Zjavenie 20:12). Je to práve táto kniha, ktorá určí, či človek zdedí večný život s Bohom, alebo prijme večný trest v ohnivom jazere. Aj napriek tomu, že kresťania sa budú musieť zodpovedať za ich skutky, je im odpustené v Kristovi a ich mená sú zapísané v „knihe života od založenia sveta“ (Zjavenie 17:8). Z Písma tak isto vieme, že to je práve tento súd, kedy mŕtvy budú súdení „podľa svojich skutkov“ (Zjavenie 20:12) a že každý, kto „nebol zapísaný v knihe života“ bude „zvrhnutý do ohnivého jazera“ (Zjavenie 20:15).

Skutočnosť, že nastane konečný súd pre všetkých ľudí, veriacich i neveriacich, je jasne potvrdená v mnohých pasážach Písma. Každý človek sa jedného dňa postaví pred Krista a bude súdený za svoje skutky. Kým je veľmi jasné, že súd veľkého bieleho trónu je konečným súdom, kresťania sa rozchádzajú na tom, ako to spolu súvisí s inými súdmi, ktoré sú zmienené v Biblii, presnejšie, kto presne bude súdený pred súdom veľkého bieleho trónu.

Niektorí kresťania veria, že Písmo nám zjavuje celkom tri odlišné súdy, ktoré majú nastať. Prvým je súd oviec a kozlov, alebo súd národov (Matúš 25:31-36). Tento súd nastane po veľkom súžení, ale pred miléniom; jeho cieľom je určiť, kto vstúpi do tisícročného kráľovstva. Druhým je súd, kde budú súdení veriaci a ich práca, často nazývaný ako „súdna stolica [bema] Kristova“ (1 Korintským 5:10). Pri tomto súde kresťania príjmu rôzne odmeny za ich prácu alebo službu Bohu. Tretím je súd veľkého bieleho trónu na konci milénia (Zjavenie 10:11-15). Toto je súd neveriacich, v ktorom sú súdení za ich prácu a sú odsúdení na večný trest v ohnivom jazere.

Iní kresťania veria tomu, že všetky tieto tri súdy v podstate hovoria o jednom konečnom súde, nie troch oddelených súdoch. Inými slovami, súd veľkého bieleho trónu v Zjavení 20:11-15 bude časom, keď budú súdení veriaci spolu s neveriacimi. Tí, ktorých mená sú v knihe života, budú súdení za svoje skutky, aby sa tak určili odmeny, ktoré dostanú alebo stratia. Avšak tí, ktorých mená nie sú v knihe života, budú súdení za svoje skutky, aby sa tak určila miera ich trestu, ktorého sa im dostane v ohnivom jazere. Tí, ktorí sa pridŕžajú tohoto názoru veria, že Matúš 25:31-46 je iba ďalším opisom toho, čo nastane počas súdu pred veľkým bielym trónom. Poukazujú na to, že výsledok tohto súdu je taký istý, ako súd pred veľkým bielym trónom v Zjavení 20:11-15. Ovce (veriaci) vstúpia to večného života, kým kozle (neveriaci) sú vyhnaní do „večného trápenia“ (Matúš 25:46).

Nech už sa pridŕžame ktoréhokoľvek názoru o súde veľkého bieleho trónu, je dôležité, aby sme nikdy nestratili zo zreteľa skutočnosti, ohľadom prichádzajúceho súdu (súdov). Po prvé, Ježiš Kristus bude sudcom, všetci neveriaci budú súdení Kristom a budú potrestaní na základe ich práce, ktorú spravili. Biblia je veľmi jasná v tom, že neveriaci si proti sebe zhromažďujú hnev (Rímskym 2:5) a že Boh „odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Rímskym 2:6). Veriaci budú tak isto súdení Kristom, ale keďže nám bola pripísaná Kristova spravodlivosť a naše mená sú zapísané v knihe života, my budeme odmenení, nie potrestaní, na základe našich skutkov. Rímskym 14:10-12 vraví, že my všetci sa raz postavíme pred Kristovu súdnu stolicu a každý z nás Bohu vydá počet sám za seba.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to Súd Veľkého Bieleho Trónu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries