settings icon
share icon
Otázka

Aké je nebo?

Odpoveď


Nebo je miesto, o ktorom sa píše v Biblii. Samotné slovo „nebo“ je v Novom Zákone použité 276-krát. Biblia hovorí o troch rozličných nebách. Apoštol Pavol bol „vytrhnutý až do tretieho neba,” ale dostal zákaz, aby nehovoril o tom, čo tam prežil (2.Korinťanom 12:1-9).

Ak existuje tretie nebo, musia existovať aj ďalšie dve. O tom prvom Biblia hovorí ako o „oblohe” alebo o „nebesách“. Je to nebo, ktoré obsahuje oblaky a môžu v ňom lietať vtáky. Druhé nebo je nebeská obloha/ vesmír, ktorý je príbytkom hviezd, planét a ďalších nebeských telies (1.Mojžišová 1:14-18).

Tretie nebo je miesto, o ktorom nevieme kde sa nachádza - je to priestor, kde prebýva Boh. Ježiš veriacim zasľúbil, že im pripraví miesto v nebi (Ján 14:2). Nebo je miestom starozákonných svätých, ktorí zomreli dôverujúc Bohu, že im pošle Vykupiteľa (Efezským 4:8). Každý, kto verí v Krista nezahynie, ale bude mať život večný (Ján 3:16).

Apoštol Ján mal tú česť vidieť a priniesť zvesť o nebeskom meste (Zjavenie 21:10-27). Ján videl, že nebo (Nová Zem) je plná „Božej slávy" (Zjavenie 21:11), prítomnosti samotného Boha. V nebi už nie je potrebné slnko ani mesiac, pretože tam niet noci, a sám Pán je svetlom (Zjavenie 22:5).

Nebeské mesto je plné lesku drahých kameňov a krištáľovo čistého jaspisu. Nebo má dvanásť brán (Zjavenie 21:12) a dvanásť základov (Zjavenie 21:14). Rajská záhrada Edenu je obnovená: rieka vody života voľne vyteká a pri nej stojí strom života. Tento strom prináša ovocie každý mesiac a má listy, ktoré „liečia národy" (Zjavenie 22:1-2). Napriek Jánovej výrečnosti, realita neba je mimo ľudskej schopnosti opísať ju (1 Korintským 2:9).

Nebo je miestom, kde platí „už nikdy viac." V nebi už nebude viac sĺz, nebude tam žiadnej bolesti, ani smútku (Zjavenie 21:4). V nebi už nebude rozdelenie, pretože smrť bola porazená (Zjavenie 20:6). To najlepšie na nebeskom príbytku je večná prítomnosť nášho Pána a Spasiteľa (1. list Jánov 3:2). Tam sa uvidíme tvárou v tvár s Baránkom Božím, ktorý nás tak miloval, že za nás položil život, aby sme mohli naveky užívať Jeho prítomnosť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké je nebo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries