Otázky o modlitbe


Čo je to modlitba hriešnika?

Čo je to modlitba Pánova a mali by sme sa ju modliť?

Prečo sa modliť? Aký má zmysel sa modliť, keď Boh pozná budúcnosť a má všetko pod kontrolou?

Je prijateľné, aby sme sa opakovanie modlili za tú istú vec, alebo by sme mali prosiť?

Ako dosiahnem toho, že moje modlitby budú Bohom vyslyšané?

Čo to znamená modliť sa v mene Ježiš?

Je skupinová modlitba dôležitá? Je skupinová modlitba mocnejšia ako modlitba jednotlivca?

Akým spôsobom predstavuje modlitba komunikáciu s Bohom?

Čo je to zástupná modlitba?

Čo je to sila modlitby?

Čo znamená neprestajne sa modliť?

Aký je súvis medzi modlitbou a pôstom?

Ktoré sú prekážky učinnej modlitby?

Čo je to modlitebná prechádzka? Je biblické ísť na modlitebnú prechádzku?

Čo je to modlitba v Duchu?

Ako si môžem byť istý, že sa modlím podľa vôľe Božej?

Ako sa modliť správnym spôsobom?

Je tichá modlitba biblická?

Komu sa máme modliť – Otcovi, Synovi alebo Duchu Svätému?


Otázky o modlitbe