settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená neprestajne sa modliť?

Odpoveď


Pavlov rozkaz v 1. Tesaloničanom 5:17, aby sme sa „neprestajne modlili“ sa môže zdať nejasným. Určite to neznamená, že máme celý deň mať sklonenú hlavu a zavreté oči. Pavel nehovorí o ustavičnom hovorení, ale o postoji nášho srdca. Každá chvíľa nášho života by mala byť vyplnená Bohom a On by mal byť aktívne zapojený do našich myšlienok a našich skutkov.

Keď sa začíname trápiť, báť alebo hnevať, mali by sme sa modliť a tú modlitbu zmeniť na ďakovanie. Vo svojom liste Filipanom 4:6, Pavel rozkazuje: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ Naučil veriacich v Kolosách, aby vytrvali v modlitbách, bdeli a dobrorečili. Posmeľoval Efežanov, aby vnímali modlitbu ako výzbroj pre duchovný boj (Efežanom 6:18). Počas dňa by mala modlitba byť prvou reakciou na každú ťažkú situáciu a zlú myšlienku. Nedostatok modlitby spôsobí, že zostaneme závislí na sebe a nie na Božej milosti. Neprestajná modlitba je vlastne ustavičné spoliehanie sa na Boha.

Pre kresťanov by modlitba mala byť ako dýchanie. Na dýchanie ani nemusíme myslieť, pretože atmosferický tlak tlačí na naše pľúca a to spôsobuje, aby sme dýchali. Preto je ťažšie zadržať svoj dych než dýchať. Podobne je to s kresťanmi. Keď sme prijatí do Božej rodiny, vstupujeme do Božej atmosféry, kde Božia prítomnosť a milosť vytvárajú tlak alebo vplyv na naše životy. Modlitba je reakciou na ten vplyv. Ako veriaci sme vstúpili do božskej atmosféry, kde dýchame modlitbou.

Žiaľ, mnohí kresťania dlho zadržiavajú svoj duchovný dych, mysliac si, že krátke chvíle s Bohom sú dostatočné na prežitie. Ale takéto zadržiavanie iba produkuje hriešne myšlienky. Fakt je, že každý veriaci musí byť neprestajne v Božej prítomnosti, aby mohol produktívne žiť.

Pre veriacich je ľahšie cítiť sa bezpečne s využívaním – než so spoliehaním sa – na Božiu milosť. Mnoho kresťanov je spokojných s telesným požehnaním, a buď majú malú túžbu alebo vôbec nemajú túžbu po duchovnom požehnaní. Keď metódy alebo peniaze prinesú vynikajúce výsledky, je možné, že sa ľudský výkon zmieša s božím požehnaním. Keď sa to stane, túžba po Bohu a Jeho pomoci bude chýbať. Ustavičná modlitba je súčasťou kresťanského života a vyplýva z pokory a spoliehania sa na Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená neprestajne sa modliť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries