settings icon
share icon
Otázka

Akým spôsobom predstavuje modlitba komunikáciu s Bohom?

Odpoveď


Aby sme pochopili podstatu toho, ako Boh komunikuje k nám a my k Nemu, musíme pochopiť zopár princípov. Po prvé, Boh hovorí iba pravdu. Nikdy neklame a nie je podvodný. Jób 34:12 hovorí: „Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo.“ Druhý fakt je, že Biblia je Božie Slovo. Grécke slovo „písmo“ (graphe) je použité v Novom zákone 51-krát na opis starozákonných spisov. Pavel potvrdzuje v 2. Timoteovi 3:16, že tieto slová sú doslovne „vdýchnuté Bohom“. Slovo „graphe“ sa tiež vzťahuje na Nový zákon, zvlášť keď Peter nazýva Pavlove listy „písmom“ v 2. liste Petrovom 3:16 a tiež keď Pavel (2. Timoteova 5:18) cituje Ježišove slová, ktoré sú zapísané v Evanjeliu podľa Lukáša 10:7 a pomenúva ich „písmom“. Raz keď ustanovíme, že novozákonné spisy sú vlastne „písmo“, potom môžeme uplatniť 2. Timoteovi 3:16 a povedať, že sa to vzťahuje na celé „písmo“. Je „Bohom vdýchnuté“ a každé slovo je vlastne Božie slovo.

Prečo sa táto informácia vzťahuje na tému modlitby? Keďže sme ustanovili, že Boh hovorí iba pravdu a že Biblia je Božie slovo, môžeme prísť k dvom logickým uzáverom ohľadom komunikácie s Bohom. Najprv, na základe Biblie, Boh počuje človeka (Žalm 17:6, 77:1; Izaiáš 38:5) a človek môže dôverovať, že keď má vyrovnaný vzťah s Bohom a hovorí Bohu, Boh ho vypočuje. Po druhé, na základe Biblie, ktorá je Slovom Božím, dôverujeme, že keď je človek vyrovnaný s Bohom a číta Bibliu, doslovne počuje Božiu vypovedanú reč. Výrovnaný vzťah s Bohom je nevyhnutný pre zdravú komunikáciu a prejavuje sa to tromi spôsobmi. Po prvé je potrebné sa odvrátiť od hriechu, t. j. činiť pokánie. V Žalme 27:9 je napríklad vyjadrená Dávidova žiadosť, aby ho Boh vypočul a aby neodvrátil svoju tvár v hneve od neho. Na základe tohto vieme, že Boh odvracia svoju tvár od hriechov a že hriech je prekážkou v komunikácii medzi človekom a Bohom. Ďalší príklad nachádzame u Izaiáša 59:2, kde Izaiáš hovorí ľudu: „Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.“ Takže, ak hriech nie je vyznaný v našom živote, preruší to komunikáciu s Bohom. Pre komunikáciu je potrebné mať pokorné srdce. Boh hovorí tieto slová v knihe Izaiáša 66:2: „Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci - znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom.“ Tretia vec je spravodlivý život. Toto je pozitívna strana odvrátenia sa od hriechu a účinky sú viditeľné na vypočutých modlitbách. Jakub 5:16 hovorí: „Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“

Náš rozhovor s Bohom môžeme vyjadriť nahlas, vo svojej mysli alebo písomne. Môžeme si byť istí, že nás počuje a že nám Duch Svätý pomôže, aby sme sa modlili tak, ako sa máme modliť. Rimanom 8:26 hovorí: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ Keď komunikujeme s Bohom, skôr by sme mali očakávať odpoveď cez Bibliu, než sa spoliehať, že nám Boh dá myšlienky priamo do našej mysle, aby nás viedol určitým smerom. Keďže máme tendenciu k sebaklamu, nie je rozumné považovať, že každá myšlienka, ktorá nás napadne je od Boha. Niekedy Boh do našich životov nehovorí priamo cez Bibliu. V takých chvíľach môže byť lákavé hľadať odpoveď mimo Písma. Vtedy je najmúdrejšie, aby sme hľadali odpoveď v biblických princípoch, ktoré sú nám dané (aby sme sa vyhli sebaklamu).

Je dobré prosiť o múdrosť, aby sme urobili správne rozhodnutie, lebo On zasľúbil, že dá múdrosť tým, ktorí si ju budú prosiť. „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jakub 1:5). Akým spôsobom predstavuje modlitba komunikáciu s Bohom? Modlitba je hovor nášho srdca nášmu nebeskému Otcovi a On nám odpovedá cez Jeho slovo a vedie nás skrze svojho Ducha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Akým spôsobom predstavuje modlitba komunikáciu s Bohom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries