settings icon
share icon
Otázka

Čo je to prosebná modlitba?

Odpoveď


Prichádzame k Bohu v modlitbe z rôznych dôvodov – aby sme Ho uctievali, aby sme vyznali svoje hriechy a prosili o odpustenie, aby sme Mu ďakovali za Jeho požehnania, aby sme prosili o veci pre seba a/alebo aby sme sa modlili za potreby iných. Hebrejské a grécke slová, ktoré sa v Biblii najčastejšie prekladajú ako „prosba“, znamenajú doslova „žiadosť alebo petícia“, takže prosebná modlitba je pýtanie si o niečo od Boha. Na rozdiel od príhovornej modlitby, ktorá je modlitbou za iných, je prosebná modlitba vo všeobecnosti pre osobu, ktorá sa modlí.

Biblia obsahuje veľa prosebných modlitieb. Množstvo príkladov možno nájsť napríklad v žalmoch. Dávidove žalmy sú plné prosieb o milosrdenstvo v Žalme 4:1, za vedenie v Žalme 5:8, o vyslobodenie v Žalme 6:4, za záchranu pred prenasledovaním v Žalme 7:1, atď. Keď sa Daniel dozvedel, že kráľ Dárius vydal edikt zakazujúci modliť sa k akémukoľvek bohu okrem kráľa, Daniel pokračoval v modlitbách k Bohu s modlitbami vďakyvzdania, ako aj s prosebnými modlitbami o Jeho pomoc v tejto zúfalej situácii.

V Novom zákone nám Ježiš v Matúšovi 6:11 hovorí, aby sme prosili o svoj každodenný chlieb, čo patrí do kategórie prosebnej modlitby. Okrem toho, v Lukášovi 18:1-8 nás Ježiš učí, aby sme sa nevzdávali modlitby za to, čo potrebujeme. V Jakubovi však nachádzame rovnováhu: na jednej strane nedostávame, pretože neprosíme (Jakubov 4:2). Na druhej strane prosíme a nedostávame, pretože myslíme len na svoje telesné túžby (Jakubov 4:3). Možno najlepší spôsob, ako pristupovať k prosbám, je prosiť Boha vo všetkej počestnosti, ako keď sa deti rozprávajú so svojím dobrosrdečným Otcom, ale končiac slovami: „buď vôľa tvoja“ (Matúš 26:39), v plnej odovzdanosti do Jeho vôle.

Po tom, čo apoštol Pavol opísal potrebu vziať na seba „plnú Božiu výzbroj“ (Efezanom 6:13-17), nabádal Efezanov (a nás), aby sme zostali bdelí a modlili sa v Duchu, s „prosbou za všetkých svätých“ (Efezanom 6:18). Je zrejmé, že prosebné modlitby sú súčasťou duchovného boja, v ktorom sa nachádzajú všetci kresťania. Pavol ďalej nabáda filipskú cirkev, aby zmiernila svoje úzkosti tým, že zostane verná v modlitbe, najmä v modlitbách vďakyvzdania a prosieb. Toto je podľa neho recept na zabezpečenie toho, aby „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Filipanom 4:6-7).

Tu vidíme ďalší kľúčový aspekt prosebnej modlitby – nevyhnutnosť viery v Pána Ježiša Krista. Tí, ktorí patria Kristovi, majú v sebe prebývajúceho Ducha Svätého, ktorý sa prihovára za nás. Pretože často nevieme, za čo a ako sa máme modliť, keď sa približujeme k Bohu, Duch sa prihovára a modlí sa za nás a vykladá naše prosby tak, že keď sme zavalení skúškami a starosťami života, je popri nás, aby nám pomohol s našimi prosebnými modlitbami, pri tom ako nás podopiera pred trónom milosti (Rimanom 8:26).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to prosebná modlitba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries