settings icon
share icon
Otázka

Ako si môžem byť istý, že sa modlím podľa vôľe Božej?

Odpoveď


Zvrchovaným cieľom človeka by malo byť oslávenie Boha (1. Korinťanom 10:31) a to zahŕňa modlitbu podľa Jeho vôle. Najprv musíme prosiť o múdrosť. „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ (Jakub 1:5). Keď prosíme o múdrosť, máme veriť, že je Boh milostivý a túži odpovedať na naše prosby: „Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania.“ (Jakub 1:6, Marek 11:24). Takže modlitba podľa vôle Božej zahŕňa prosbu o múdrosť (aby sme poznali vôľu Božiu) a prosiť vo viere (dôverovať vôli Božej).

Uvádzame niekoľko biblických inštrukcií, ktoré budú viesť veriaceho v modlitbe podľa vôle Božej:

1). Modlite sa za tie veci, o ktorých Biblia hovorí, že sa máme modliť. Máme sa modliť za našich nepriateľov (Matúš 5:44); aby Boh vyslal misionárov (Lukáš 10:2); aby sme nevošli do pokušenia (Matúš 26:41); za kazateľov Slova (Kolosanom 4:3; 2. Tesaloničanom 3:1); za tých, čo sú na vlasti (1. Timoteovi 2:1-3); za úľavu od utrpenia (Jakub 5:13); za uzdravenie veriacich (Jakub 5:16). Keďže Boh prikazuje, aby sme sa modlili za určité veci, môžeme si byť istí v tom, že sa modlíme podľa Jeho vôle.

2). Nasledujte príklad zbožných ľudí v Písme. Pavel sa modlil pre spasenie Izraela (Rimanom 10:1). Dávid sa modlil za milosť a odpustenie, keď zhrešil (Žalm 51:1-2). Prvá cirkev sa modlila za odvahu byť svedkom (Skutky 4:29). Tieto modlitby boli podľa vôle Božej a môže to byť príkladom i dnes. Ako Pavel a prvá cirkev, aj my by sme sa mali modliť za spasenie iných. Za seba by sme sa mali modliť tak, ako sa modlil David – byť si vedomí svojich hriechov a vždy ich prednášať pred Boha, lebo nevyznaný hriech prekáža nášmu vzťahu s Ním.

3). Modlite sa so správnym motívom. Boh nepožehná sebecké motívy: „prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti!“ (Jakub 4:3). Nemali by sme sa modliť tak, aby iní obdivovali našu výrečnosť, ale v tajnosti, kde nás náš Nebeský Otec počuje a odplatí nám zjavne (Matúš 6:5-6).

4). Modlite sa v duchu odpúšťania iným (Marek 11:25). Duch horkosti, hnevu, pomsty alebo nenávisti voči iným prekazí náš vzťah s Bohom. Rovnako, ako nám hovorí, aby sme neprinášali svoju obeť na oltár, kým sa nezmierime s bratom (Matúš 5:23-24), tak ani Boh neprijme našu obeť, kým to nevykonáme.

5). Modlite sa s ďakovaním (Kolosanom 4:2; Filipanom 4:6-7). Vždy môžeme nájsť niečo, za čo budeme ďakovať, bez ohľadu na to, aké sú naše problémy a potreby. Aj najviac trpiaci človek na svete má za čo ďakovať Bohu.

6.) Modlite sa vytrvale (Lukáš 18:1; 1. Tesaloničanom 5:17). Mali by sme vytrvať na modlitbe a neprestať napriek tomu, že sme nedostali odpoveď vtedy, keď sme to my očakávali. Súčasťou modlenia sa podľa vôle Božej je veriť, že bez ohľadu na to, či je odpoveď „áno“ alebo „nie“ – je to Jeho vôľa a je to správne.

7). Spoliehaj sa na Ducha Božieho v modlitbe. Toto je predivná pravda: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce.“ (Rimanom 8:26-27). Máme pomoc Ducha Svätého, keď sa modlíme. Vo chvíľach smútku a depresie, keď cítime, že sa nemôžeme modliť, môžeme si byť istí, že sa Duch Svätý modlí za nás. Akého predivného Boha máme!

Aké uistenie máme, keď chodíme podľa Ducha a nie podľa tela. Vtedy si môžeme byť istí, že Duch Svätý splní svoju úlohu a prednesie naše modlitby pred Otca podľa Jeho vôle a môžeme odpočívať vo vedomí, že On vyvedie všetky veci na dobro pre nás (Rimanom 8:28).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako si môžem byť istý, že sa modlím podľa vôľe Božej?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries