Je tichá modlitba biblická?


Otázka: Je tichá modlitba biblická?

Odpoveď:
Biblia nehovorí konkrétne o tichej modlitbe (modlitbe v sebe), ale to neznamená, že je taká modlitba menej hodnotná ako modlitba nahlas. Boh počuje naše myšlienky rovnako ako aj naše vypovedané slová (Žalm 139:23; Jeremiáš 12:3). Ježiš poznal zlé zmýšľanie farizeov (Matúš 12:24-26; Lukáš 11:7). Nič, čo povieme alebo si iba pomyslíme nie je skryté pred Bohom, ktorý nepotrebuje počuť naše slová nato, aby poznal naše myšlienky. On má prístup ku každej modlitbe, bez ohľadu na to, či je povedaná nahlas alebo nie.

Biblia hovorí o súkromnej modlitbe (Matúš 6:6). Aký by bol rozdiel medzi modlitbou nahlas a modlitbou v tichosti, keď ste sami? Sú chvíle, keď je iba tichá modlitba vhodná, napríklad, keď sa modlíte za niečo, čo je iba medzi vami a Bohom, keď sa modlíte za niekoho, kto je prítomný, atď. Nie je nič zlé na tichej modlitbe, kým to nie je preto, že sa hambíme modliť nahlas.

Pravdepodobne najlepší verš, ktorý opisuje tichú modlitbu je 1. Tesaloničanom 5:17: „neprestajne sa modlite!“ Nie je možné sa modliť neprestajne, ak by sme sa mali modliť nahlas. To znamená, že máme byť stále v spojení s Bohom a každá myšlienka by mala byť usmernená k Nemu (2. Korinťanom 10:5) a každú vec, skúšku, plán a strach by sme mali predniesť pred Jeho trón. Ustavičné modlitby môžu byť hlasité, šepkané, kričané, spievané a tiché a majú vyjadrovať našu chválu, prosby a vďakyvzdania Bohu.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Je tichá modlitba biblická?