settings icon
share icon
Otázka

Čo je to modlitebný labyrint? Sú modlitebné labyrinty biblické?

Odpoveď


Labyrint je trasa, ktorá vedie okružnou cestou do stredu zložitej konštrukcie a späť von. Trasa labyrintu je jednosmerná, to znamená, že má len jednu cestu. Na rozdiel od bludiska je labyrint navrhnutý tak, aby sa v ňom dalo ľahko orientovať, a nie je možné sa v ňom stratiť.

Modlitebný labyrint je labyrint používaný na uľahčenie modlitby, meditácie, duchovnej transformácie a/alebo globálnej jednoty. Medzi najznámejšie modlitebné labyrinty súčasnosti patrí starobylý labyrint v katedrále v Chartres vo Francúzsku, ďalší v katedrále Duomo di Siena v Toskánsku a dva labyrinty, ktoré udržiava Grace Cathedral, biskupský kostol v San Franciscu. Hoci sa modlitebné labyrinty v katolíckych katedrálach používajú už stáročia, v poslednom desaťročí zaznamenali opätovný nárast ich popularity, najmä v rámci Emergent Church a medzi skupinami New Age a novopohanov.

Labyrinty sa používajú v rôznych kultúrach už najmenej 3 500 rokov. Dôkazy o starovekých labyrintoch existujú na Kréte, v Egypte, Taliansku, Škandinávii a Severnej Amerike. Staroveké labyrinty mali zvyčajne tzv. klasický dizajn siedmich kruhov alebo okruhov. Ich funkcia bola jednoznačne pohanská: mnohé labyrinty boli zasvätené bohyni a používali sa pri rituálnych tancoch. Indiáni kmeňa Hopi považovali labyrint za symbol Matky Zeme a stovky kamenných labyrintov pozdĺž škandinávskeho pobrežia sa používali ako magické pasce na trollov a zlé vetry, na zabezpečenie bezpečného rybolovu.

V stredoveku si katolícka cirkev prispôsobila labyrint na vlastné účely v rámci svojich katedrál. Klasická forma ustúpila zložitejšiemu dizajnu 11 okruhov v 4 kvadrantoch, ktorý sa zvyčajne nazýva „stredoveký“ dizajn. V rámci katolicizmu mohol labyrint symbolizovať niekoľko vecí: ťažkú a kľukatú cestu k Bohu, mystický výstup k spáse a osvieteniu alebo dokonca púť do Jeruzalema pre tých, ktorí nemohli absolvovať skutočnú cestu.

Moderné „znovuobjavenie“ labyrintu a jeho používanie v cirkevnom prostredí oslavujú skupiny ako The Labyrinth Society a Veriditas, The World-Wide Labyrinth Project. Podľa týchto skupín je labyrint „božský odtlačok“, „mystická tradícia“, „posvätná cesta“ a „posvätná brána“. Deklarovaným cieľom Veriditas je „transformovať ľudský duch“, pričom sa využíva „skúsenosť s labyrintom ako osobnú prax na uzdravenie a rast, nástroj na budovanie komunity, prostriedok globálneho mieru a metaforu pre rozkvet Ducha v našich životoch“ (z oficiálnej webovej stránky Veriditas).

Podľa Veriditas chôdza po modlitebnom labyrinte zahŕňa 3 fázy: očistenie (uvoľnenie), osvietenie (prijímanie) a zlúčenie (návrat). Očisťovanie nastáva, keď sa človek pohybuje smerom k stredu labyrintu. Počas tejto fázy sa človek zbavuje starostí a rozptýlenia života a otvára svoje srdce a myseľ. Osvietenie nastáva v strede labyrintu; je to čas na „prijatie toho, čo je tu pre vás“ prostredníctvom modlitby a meditácie. Zlúčenie nastáva pri východe z labyrintu a zahŕňa „spojenie s Bohom, vašou Vyššou mocou alebo s liečivými silami pôsobiacimi vo svete“.

Zástancovia modlitebných labyrintov hovoria o používaní labyrintu na osvietenie, zosúladenie s vesmírom a čoraz väčšie posilnenie poznania vlastného Ja a vykonania diela duše. Niektorí, ako napríklad Dr. Lauren Artressová, prezidentka Veriditas, hovoria aj o „mnohých úrovniach vedomia“, ktoré sa dotýkajú uctievača v labyrinte, vrátane vedomia, že je „jedným z tých pútnikov, ktorí kráčali v prvých časoch. Je to pocit, akoby z iného času, nezdá sa to ako v tomto živote“ (z rozhovoru s Dr. Lauren Artressovou na oficiálnej webovej stránke Veriditas).

Možno ako návrat k starému uctievaniu bohyne obsahujú mnohé modlitebné labyrinty v centre ženské symboly. Dr. Artressová si uvedomuje túto symboliku a voľne hovorí o spojení s „posvätnou ženskosťou“ v labyrinte a o potrebe vnímať Boha ako „on“ aj „ona“.

Sú modlitebné labyrinty biblické? Nie, nie sú. Nielenže sa labyrinty v Biblii nikdy nespomínajú, ale sú aj v rozpore s viacerými biblickými zásadami uctievania a modlitby.

1) Boh hľadá tých, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde (Ján 4:24; Filipanom 3:3; Žalmy 29:2). Zástancovia modlitebných labyrintov hovoria o „uctievaní telom“ a o cieli využívať pri uctievaní všetkých päť zmyslov. Uctievanie telom však nie je biblický koncept. Žijeme vierou, nie zrakom, a uctievanie nie je zmyslová, fyzická činnosť; uctievanie je záležitosťou srdca, vyjadrenou chválou a službou Bohu. Pre veriaceho, ktorý sa striktne riadi Novou zmluvou, uctievanie nemá nič spoločné s vonkajšími atribútmi, ako je zapaľovanie sviečok, kľačanie pri oltári alebo chodenie v kruhu.

2) Modlitba sa nemá stať rituálom (Matúš 6:5-8). Dr. Artressová hovorí, že „rituál živí dušu“ a odporúča opakované, pravidelné prechádzky labyrintom. Ak by bol rituál naozaj pokrmom pre dušu, potom by farizeji Ježišovej doby mali byť najlepšie živenými dušami - napokon, ich náboženský systém prekypoval rituálmi a tradíciami. Ježiš ich však viackrát pokarhal za mŕtvosť a pokrytectvo ich náboženstva (Matúš 15:3; Marek 7:6-13).

3) Každý veriaci má Kristovu myseľ (1. Korinťanom 2:16). Mnohí, ktorí chodia po modlitebných labyrintoch, hľadajú zvláštny pohľad, nové zjavenie alebo objavenie „Boha, ktorý je v nich“. Takýto dôraz na mystiku a ezoterické poznanie sa nebezpečne približuje gnosticizmu a mysleniu New Age. Kresťan nepotrebuje mystickú skúsenosť ani mimo biblické zjavenie: „Vy však máte pomazanie od Svätého a poznáte všetko“ (1. Jánov 2:20).

4) Boh je blízko všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde (Žalmy 145:18; Skutky 17:27). Žiadny rituál, vrátane prechádzky labyrintom, nemôže nikoho priblížiť k Bohu. Ježiš je cesta (Ján 14:6). Vyžaduje sa pokánie a viera (Skutky 20:21).

5) Biblia stačí na to, aby kresťan bol svätý, múdry a úplne spôsobilý pre svoju prácu na tomto svete (2. Timotejovi 3:15-17). Tvrdiť, že ak chceme nájsť skutočnú moc, musíme k Biblii pridať mystiku alebo tradíciu, znamená znevažovať Božie slovo a pôsobenie Ducha prostredníctvom neho.

Z historického hľadiska majú labyrinty korene v pohanstve a boli začlenené do katolicizmu. Teraz ich propaguje Emergent Church a ďalší, ktorí sa snažia o otvorenú spiritualitu mimo Biblie. Pavlovo varovanie cirkvi by malo stačiť na to, aby sme sa sústredili na Ježiša a vyhýbali sa prázdnym rituálom: „Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi“ (Kolosanom 2:8).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to modlitebný labyrint? Sú modlitebné labyrinty biblické?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries