settings icon
share icon
Otázka

Je prijateľné, aby sme sa opakovanie modlili za tú istú vec, alebo by sme mali prosiť?

Odpoveď


V Lukášovi 18:1-7 Ježiš používa podobenstvo na to, aby ilustroval dôležitosť vytrvalosti v v modlitbe. Hovorí nám tu príbeh vdovy, ktorá prišla za nespravodlivým sudcom, pretože hľadala spravodlivosť pred svojím protivníkom. Vďaka svojej vytrvalosti jej sudca nakoniec vyhovel. Ježišov cieľ bol poukázať na to, že ak nespravodlivý sudca odobrí prosbu človeka, ktorý je vytrvalý vo svojej žiadosti o spravodlivosť, o čo viac Boh, ktorý nás miluje – „svojich vyvolených“ (v. 7) – odpovie na naše modlitby, ak vytrváme v modlení? Podobenstvo nás neučí, ako si niektorí myslia, že ak sa stále dookola za niečo modlíme, tak Boh je povinný nám to dať. Naopak, Boh sľubuje, že svojich pomstí, obháji ich, napraví ich krivdy, učiní im spravodlivosť a že ich vyslobodí spred ich protivníkov. Toto robí kvôli Jeho spravodlivosti, Jeho svätosti a Jeho nenávisti hriechu; keď odpovedá na modlitbu, On svoje sľuby dodrží a predvedie svoju moc.

Ježiš dáva aj inú ilustráciu modlitby v Lukášovi 11:5-12. Podobne ako podobenstve o nespravodlivom sudcovi, Ježišova správa v tejto pasáži je, že ak sa človek dokáže obetovať, aby pomohol priateľovi v núdzi, tak Boh sa postará o naše potreby oveľa viac, keďže pre Neho žiadna požiadavka nie je problémom. Ale tu opäť, sľub nie je, že dostaneme čokoľvek o čo si zažiadame len preto, že to budeme stále pýtať. Boží sľub Jeho deťom je ten, že sa postará o naše potreby, nie naše požiadavky. A On vie lepšie ako my aké sú naše potreby. Ten istý sľub je opakovaný v Matúšovi 7:7-11 a v Lukášovi 11:13, kde je vysvetlené, že „dobrý dar“ je Duch svätý.

Oboje z týchto pasáži nás povzbudzujú v tom, aby sme sa modlili a aby sme boli vytrvalí. Nič nie je zlé na tom, ak sa opakovane modlíme za tú istú vec. Pokiaľ sa modlíte za to, čo je v rámci Božej vôle (1 Ján 5:14-15), tak pokračujte v modlení dokiaľ vám Boh neodobrí vašu prosbu, alebo neodstráni túžbu z vášho srdca. Niekedy nás Boh núti čakať na odpoveď na naše modlitby, aby nás tak naučil trpezlivosti a vytrvalosti. Niekedy žiadame niečo, čo v Božom načasovaní nie je ešte dobré aby sme mali. Niekedy žiadame niečo, čo nie je Božia vôľa pre nás a On potom povie „nie“. Modlitba nie je iba spôsobom, ako Bohu prinášame naše požiadavky; je to Boží spôsob, ako prináša svoju vôle do našich sŕdc. Pokračuj v pýtaní, pokračuj v klopaní a pokračuj v hľadaní dokiaľ ti Boh neodobrí tvoju prosbu, alebo dokiaľ ťa nepresvedčí, že tvoja prosba nie je Jeho vôľou pre teba.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je prijateľné, aby sme sa opakovanie modlili za tú istú vec, alebo by sme mali prosiť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries