Čo je to modlitba v Duchu?


Otázka: Čo je to modlitba v Duchu?

Odpoveď:
Modlitba v Duchu sa spomína trikrát v Písme. 1. Korinťanom 14:15 hovorí: „Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou, žalmy spievať duchom a žalmy spievať aj mysľou.“ Efežanom 6:18 hovorí: „V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých.“ Júda v 20. verši hovorí: „Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom.“ Takže, čo znamená modliť sa v Duchu Svätom?

Grécke slovo „modliť sa v“ má viac významov. Môže znamenať: „prostredníctvom“, „s pomocou“, „v oblasti“ a „v spojení s“. Modlitba v Duchu sa nevzťahuje na slová, ktoré hovoríme. Vzťahuje sa na to, ako sa modlíme. Modliť sa v Duchu znamená modliť sa tak, ako nás Duch vedie. Znamená to modliť sa za veci, o ktorých nám hovorí Duch. Rimanom 8:26 hovorí: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“

Niektorí na základe 1. Korinťanom 14:15 stotožňujú modlenie sa v Duchu s modlitbou v jazykoch. Hovoriac o dare jazykov, Pavel spomína „modlím sa v mojom duchu“. 1. Korinťanom 14:14 hovorí, že keď sa osoba modlí v jazykoch, nevie čo hovorí, lebo sa modlí v jazyku, ktorému nerozumie. Ďalej, nikto iný tomu nerozumie, ak tam nie je niekto, kto by to vykladal (1. Korinťanom 14:27-28). Efežanom 6:18 Pavel prikazuje: „V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých.“ Ako sa budeme modliť za svätých, ak nikto, vrátane osoby, ktorá sa modlí, tomu nerozumie? Takže modlitba v Duchu by sa mala chápať ako modlitba v sile Ducha Svätého, podľa vedenia Ducha a podľa Jeho vôle, a nie ako modlitba v jazykoch.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo je to modlitba v Duchu?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha