settings icon
share icon
Otázka

Čo je to prorocká modlitba?

Odpoveď


Podobne ako iné aspekty „modlitebného hnutia“, ako je napríklad vstrebávajúca modlitba, prorocká modlitba - alebo prorocký príhovor - je nebiblická prax, ktorá sa snaží prisúdiť modliacim sa moc a privilégium, ktoré nemajú podklad v Písme.

Praktizujúci prorockej modlitby veria, že modlia samotné Božie slová do sveta. Tento typ modlitby vykonávajú samozvaní „proroci“, ktorí veria, že môžu odovzdávať posolstvá priamo z Božej trónnej sály, a tak pôsobia ako sprostredkovatelia Božieho slova a ich modlitby sú „prorocké“. Biblia nám však hovorí, že kánon Písma je uzavretý (Zjavenie 22:18). To znamená, že Boh dnes nedáva nové zjavenia takzvaným prorokom. Hovoril prostredníctvom svojho Slova a našou úlohou je aby sme „bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým“ (Júdov 1,3). Nemáme hľadať ďalšie zjavenia od Boha.

Prorocká modlitba sa zvyčajne opisuje ako úkon, ktorým sa prikazuje, aby sa na zemi naplnila Božia „prorocká vízia“, ktorej výsledkom je naplnenie Božej vôle. Prorocká modlitba sa v niektorých charizmatických službách vyučuje ako prostriedok na vynesenie Božieho súdu na zemi a na nastolenie Božieho kráľovstva. Prorocká modlitba je zameraná na jednotlivcov, aby naplnili svoj „prorocký cieľ“ (svoju službu v Božom pláne), a na svet vo všeobecnosti, aby sa na zemi naplnili Božie túžby. Ježišova modlitba v Evanjeliu podľa Matúša 6 nás však učí, aby sme sa podriadili Božej vôli; neučí, že máme mimoriadne schopnosti na uskutočnenie Božej vôle. Boží plán sa uskutoční podľa jeho presného časového plánu, s ktorým sa s nami nepodelil (Matúš 24:36; 25:13; Marek 13:32; Lukáš 12:37-47). Požadovať, aby Jeho rozsudok padol a Jeho kráľovstvo prišlo podľa vôle „proroka“, je arogantné - možno aj rúhavé. Pán je ten, kto uskutoční všetku svoju vôľu: „Čo som povedal, to iste vyplním, čo som naplánoval, to určite urobím“ (Izaiáš 46:11).

Prorocká modlitba predpokladá existenciu novodobých prorokov, mužov a žien, ktorí sú Božími hovorcami vo svete a ktorí môžu vysloviť Božie zjavenie s plnou autoritou samotného Boha. Keď niekto vykonáva prorockú modlitbu, nežiada o splnenie Božej vôle; prikazuje, aby sa Božia vôľa splnila, a verí, že - ako padal dážď, keď sa modlil Eliáš - musí byť poslúchnutý.

Tí, ktorí učia prorockú modlitbu, poukazujú na Ježišovu vzorovú modlitbu, ktorá obsahuje slová „príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi“ (Matúš 6:10). Podľa nich tento verš učí, že by sme mali požadovať Božiu vôľu vo svete okolo nás. Keď novodobý prorok vyslovuje Božie slová „do zeme“ alebo „do atmosféry“, verí, že mení svoje okolie, aby sa prispôsobilo Božiemu príkazu, a pripravuje trať pre Boží zámer. Prorocký modliaci sa veria, že nielen predpovedajú, čo sa stane, ale veria, že predpovedanú vec naozaj vytvoria! Veria, že prorocká modlitba skutočne prináša do života svoju vlastnú odpoveď. Biblia však vyhlasuje, že Boh sám rozhoduje o tom, kedy, kde a ako bude konať. Máme sa modliť za to, aby konal podľa svojej dokonalej vôle a načasovania, nie podľa našich vlastných predstáv.

Tí, ktorí vyučujú prorockú modlitbu, tiež veria, že Boh používa prorokov, aby poskytol odpovede na modlitby iných ľudí. Ak niekto hľadá odpoveď na modlitbu, Boh môže proroka vyzvať, aby sa prorocky modlil, a tak bude modlitba druhého človeka vypočutá. Biblia však učí, že odpoveď na naše modlitby nezávisí od žiadneho „proroka“ na tomto svete. Medzi Bohom a človekom je len jeden prostredník, a tým je Ježiš Kristus (1. Timotejovi 2:5). Je prorocká modlitba biblická? Nie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to prorocká modlitba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries