settings icon
share icon
Otázka

Čo je to modlitba Pánova a mali by sme sa ju modliť?

Odpoveď


Modlitba Pánova je modlitba, ktorú Pán Ježiš učil svojich učeníkov v Matúšovi 6:9-13 a v Lukášovi 11:2-4. Matúš 6:9-13 hovorí: „Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!“ Veľa ľudí zle rozumie modlitbe Pánovej. Rozumejú jej ako modlitbe, ktorú máme recitovať od slova do slova. Niektorí ľudia používajú modlitbu Pánovu ako zaklínadlo, akoby samotné slová mali nejakú moc, alebo vplyv na Boha.

Biblia vyučuje presný opak. Bohu záleží na našich srdciach omnoho viac ako na našich slovách. „Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní.“ (Matúš 6:6-7). V modlitbe si máme pred Bohom vylievať naše srdcia (Filipským 4:6-7), nie len jednoducho recitovať naučené slová.

Modlitba Pánova by mala byť správne chápaná ako príklad, vzor toho, ako sa modliť. Dáva nám „prísady“, ktoré by mali byť v modlitbe. Asi takto: „Otče náš, ktorý si v nebesiach“ nás učí tomu, komu naše modlitby majú byť určené – Otcovi. „Posväť sa meno Tvoje“ nám vraví, aby sme uctievali Boha a chválili Ho za to, kým je. Fráza „príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi“ nám pripomína, že sa máme modliť za Boží plán pre nás a svet – nie za náš plán. Máme sa modliť, aby sa stala Božia vôľa a nie naše priania. Sme povzbudení k tomu, aby sme od Boha žiadali veci, ktoré potrebujeme, keď vravíme „chlieb náš každodenný daj nám dnes“. „odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim“ nám pripomína, aby sme Bohu vyznali svoje hriechy a aby sme sa od nich odvrátili. A tak isto aby sme iným odpustili presne tak, ako Boh odpustil nám. Záver modlitby Pánovej, „neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého“ je prosba a pomoc pri zápasoch s hriechom a o ochranu pred útokmi diabla.

Takže opäť, modlitba Pána nie je modlitbou, ktorú sa máme naučiť naspamäť a potom ju Bohu spätne recitovať. Je iba príkladom toho, ako by sme sa mali modliť. Je niečo v neporiadku, keď sa naučíme modlitbu Pánovu naspamäť? Samozrejme že nie! Je niečo v neporiadku, ak sa k Bohu modlíme modlitbu Pánovu? Nie, pokiaľ je v nej tvoje srdce a ak skutočne myslíš to, čo hovoríš. Pamätaj, v modlitbe sa Boh zaujíma oveľa viac o našu komunikáciu s Ním a aby sme rozprávali s našich sŕdc, ako o špecifické slová, ktoré použijeme. Filipským 4:6-7 vraví: O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to modlitba Pánova a mali by sme sa ju modliť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries