settings icon
share icon
Otázka

Čo je to sila modlitby?

Odpoveď


Dnes je celkom populárny názor, že sila modlitby je podstatná. Na základe Biblie je sila modlitby jednoducho sila Božia – sila Boha, ktorý počuje modlitby. Pouvažujte o nasledovnom:

1). Všemohúci Boh môže všetko; nič Mu totiž nie je nemožné (Lukáš 1:37).

2). Všemohúci Boh vyzýva ľudí, aby sa modlili. Mali by sme sa ustavične modliť (Lukáš 18:1), s ďakovaním (Filipanom 4:6), vo viere (Jakub 1:5), podľa vôle Božej (Matúš 6:10), pre slávu Božiu (Ján 14:13-14) a zo spravodlivého srdca (Jakub 5:16).

3). Všemohúci Boh počuje modlitbu svojich detí. Prikazuje nám, aby sme sa modlili a sľubuje, že nás vypočuje. „V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha; zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik pred Ním prenikol Mu k ušiam.“ (Žalm 18:7)

4). Všemohúci Boh odpovedá na modlitby. „K Tebe volám, lebo ma vypočuješ, Bože; ó, nakloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč!“ (Žalm 17:6) „Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje.“ (Žalm 34:18).

Ďalším populárnym názorom je, že Boh odpovedá na naše modlitby na základe toho, aká je naša viera. Niekedy však Boh odpovie na našu modlitbu aj napriek tomu, že nemáme vieru. V Skutkoch 12 sa cirkev modlila za Petrovo vyslobodenie zo žalára (verš 5) a Boh odpovedal na ich modlitbu (verše 7 –11). Peter prišiel ku dverám domu, kde sa veriaci modlili, ale tí, ktorí sa modlili ho odmietli pustiť dnu, lebo neverili, že je to on. Modlili sa, aby bol prepustený, ale neverili, že dostanú odpoveď na modlitbu.

Sila modlitby nepochádza z nás; nejde o zvláštne slová, ktoré vyslovíme, ani spôsob, akým ich vyslovíme a ani o to, ako často tie slova vyslovíme. Sila modlitby nie je v tom, ktorým smerom sme otočení alebo aká je poloha nášho tela. Sila modlitby nie je ani v používani artefaktov, ikôn, sviečok alebo hocičoho iného. Sila modlitby pochádza od Všemohúceho, ktorý počuje naše modlitby a odpovedá na ne. Skrze modlitbu sme v kontakte so Všemohúcim Bohom a mali by sme očakávať všemohúce výsledky, bezohľadu či vyplní, o čo Ho prosíme alebo nie. Akákoľvek je odpoveď, Boh je zdrojom sily a On môže odpovedať a odpovie podľa svojej vôle a vo svoj čas.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to sila modlitby?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries