settings icon
share icon
Otázka

Čo je to zástupná modlitba?

Odpoveď


Jednoducho povedané, zástupná modlitba znamená modliť sa v mene iných. Úloha zástupcu v modlitbe sa vyskytuje už v Starom zákone – vidíme to na príklade Abraháma, Mojžiša, Dávida, Samuela, Ezechiáša, Eliáša, Jeremiáša, Ezechiela a Daniela. Kristus je v Novom zákone zobrazený ako zvrchovaný zástupca a preto sa každá modlitba kresťana stáva zástupnou modlitbou – lebo je prednesená Bohu skrze Krista. Ježiš preklenul priepasť medzi nami a Bohom, keď zomrel na kríži. Skrze Ježišovho zástupníctva, teraz aj my môžeme zatúpať iných v modlitbách a prosiť Boha o naplnenie Jeho vôle s nimi. „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus“ (1. Timoteovi 2:5). „Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás“ (Rimanom 8:34).

Príklad zástupnej modlitby vidíme v knihe Daniela 9. Obsahuje všetky prvky zástupnej modlitby. Je v spojení so Slovom (verš 2); charakterizuje ju vrúcnosť (verš 3); a sebazaprenie (verš 4); nesebecky sa stotožňuje s Božím ľudom (verš 5); posilnená pokánim (verš 5-15); závislá na Božom charakteri (verše 4, 7, 9, 15); cieľom je Božia sláva (verše 16-19). Ako Daniel, tak by aj kresťania mali pristúpiť k Bohu v mene iných so zlomeným srdcom a kajúcim postojom, vedomí si svojej bezvýznamnosti a s pocitom sebazaprenia. Daniel nehovorí: „Ja mám právo toto požadovať od Teba, pretože som ja tvoj vyvolený zástupca.“ Hovorí: „Som hriešnik“, a „nemám právo si nič žiadať“. Skutočná zástupná modlitba nielenže hľadá Božiu vôľu, ale túži, aby Božia vôľa bola naplnená bezohľadu nato, koľko to bude stáť. Skutočná zástupná modlitba hľadá Božiu slávu a nie svoju vlastnú.

Ďalej nasleduje iba čiastočný zoznam toho, za čo by sme sa mali modliť zástupnú modlitbu: za všetkých na vlasti (1. Timoteovi 2:2); službu (Filipanom 1:19); za cirkev (Žalm 122:6); priateľov (Jób 42:8); spoluobčanov (Rimanom 10:1); za chorých (Jakub 5:14); nepriateľov (Jeremiáš 29:7); za tých, ktorí nás prenasledujú (Matúš 5:44); za tých, ktorí nás opustili (2. Timoteovi 4:16); a za všetkých ľudí (1. Timoteovi 2:1).

Existuje mylný názor v súčasnom kresťanstve, že tí, ktorí sa modlia zástupne sú zvláštnou triedou „super kresťanov“, povolaní Bohom do špeciálnej služby zástupcov (príhovorcov). Biblia jasne hovorí, že všetci kresťania sú pozvaní, aby boli zástupcovia. Všetci kresťania majú Ducha Svätého, a tak ako sa On prihovára za nás na základe Božej vôle (Rimanom 8:26-27), tak sa aj my máme prihovárať jedni za druhých. Toto nie je privilégia určená pre kresťanskú elitu, ale príkaz pre všetkých. Vlastne, neprihovárať sa za iných je hriech. „Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás.“ (1. Samuelova 12:23).

Ani Peter a Pavel, keď žiadali iných, aby sa za nich prihovárali na modlitbách, neobmedzili svoju prosbu iba na niekoľkých kresťanov. „Strážili teda Petra vo väzení, ale cirkevný zbor sa horlivo modlil k Bohu za neho.“ (Skutky 12:5). Všimnite si, že sa celá cirkev modlila, nie iba tí, čo mali nato dar. V liste Efežanom 6:16-18 Pavel vyzýva veriacich – všetkých – aby na základe svojej viery v každej chvíli a v každom ohľade odosielali svoje prosby a modlitby. Je zrejmé, že zástupná modlitba je súčasťou kresťanského života.

Ďalej, Pavel žiadal veriacich z Rímu, aby sa modlili za neho (Rimanom 15:30). Tiež prosil Kolosenských, aby sa modlili (Kolosanom 4:2-3). Nikde sa v Biblii nehovorí o tom, že iba určitá skupina sa môže zastúpať v modlitbe za iných. Takže názor, že iba niektorí sú povolaní, aby boli príhovorcami je úplne nebiblické. A tento postoj môže viesť k pýche a pocitu nadradenosti.

Boh pozýva kresťanov, aby boli zástupcami. Božia vôľa je, aby každý kresťan bol modlitebným zástupcom. Akú úžasnú a vznešenú výsadu máme v tom, že môžeme smelo prísť pred trón Všemohúceho Boha s prosbami a žiadosťami.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to zástupná modlitba?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries