settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o modlení sa k mŕtvym / rozhovore s mŕtvymi?

Odpoveď


Biblia prísne zakazuje modliť sa k mŕtvym. 5. Mojžišová kniha 18:11 hovorí, že každý, kto sa „vypytoval duchov mŕtvych“, je „Hospodinovi ohavný“. Príbeh o Šaulovi, ktorý sa radil s médiom, aby vyvolal ducha mŕtveho Samuela, mal za následok jeho smrť, „pre svoju nevernosť voči Hospodinovi, lebo nezachovával jeho slovo, a aj preto, že sa domáhal rady u ducha zosnulého“ (1. Samuel 28:1-25; 1. Kroník 10:13-14). Je jasné, že Boh vyhlásil, že takéto veci sa nemajú robiť.

Uvažujme o Božích vlastnostiach. Boh je všadeprítomný - je všade naraz - a je schopný vypočuť každú modlitbu na svete (Žalmy 139:7-12). Na druhej strane, človek túto vlastnosť nemá. Boh je tiež jediný, kto má moc odpovedať na modlitby. V tomto ohľade je Boh všemohúci - všemocný (Zjavenie 19:6). To je určite vlastnosť, ktorú ľudská bytosť - či už mŕtva alebo živá - nemá. A nakoniec, Boh je vševediaci - vie všetko (Žalmy 147:4-5). Ešte predtým, ako sa začneme modliť, Boh pozná naše skutočné potreby a pozná ich lepšie ako my. Nielenže pozná naše potreby, ale odpovedá na naše modlitby podľa svojej dokonalej vôle.

Aby teda mŕtvy človek mohol prijímať modlitby, musí počuť modlitbu, mať moc na ňu odpovedať a vedieť, ako na ňu odpovedať spôsobom, ktorý je pre modliaceho sa človeka najlepší. Iba Boh počuje a odpovedá na modlitby vďaka svojej dokonalej podstate a vďaka tomu, čo niektorí teológovia nazývajú jeho „imanenciou“. Imanencia je vlastnosť Boha, ktorá spôsobuje, že sa priamo zapája do záležitostí ľudstva (1. Timotejovi 6:14-15); to zahŕňa aj odpovedanie na modlitbu.

Dokonca aj po smrti človeka sa Boh stále zaoberá týmto človekom a jeho cieľom. Hovorí o tom List Hebrejom 9:27: „A jako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd.“ Ak človek zomrie v Kristovi, ide do neba, aby bol prítomný s Pánom (2. Korinťanom 5:1-9, najmä verš 8); ak človek zomrie vo svojom hriechu, ide do pekla a nakoniec budú všetci v pekle uvrhnutí do ohnivého jazera (Zjavenie 20:14-15).

Človek trpiaci v agónii nebude môcť počuť ani odpovedať na modlitbu, rovnako ako človek, ktorý žije v nebeskej blaženosti s Bohom. Ak sa k niekomu modlíme a on je vo večnej agónii, máme očakávať, že bude schopný počuť a odpovedať na naše modlitby? Podobne, zaujímala by sa osoba v nebi o dočasné problémy na zemi? Boh ustanovil svojho Syna, Ježiša Krista, aby bol prostredníkom medzi človekom a Bohom (1. Timotejovi 2:5). Vďaka Ježišovi Kristovi ako nášmu prostredníkovi môžeme ísť cez Ježiša k Bohu. Prečo by sme chceli ísť cez mŕtveho hriešneho človeka, najmä keď tým riskujeme Boží hnev?

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o modlení sa k mŕtvym / rozhovore s mŕtvymi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries