settings icon
share icon
Otázka

Aké sú rôzne druhy modlitieb?

Odpoveď


Biblia odhaľuje mnoho druhov modlitieb a používa rôzne slová na opis tejto praxe. Napríklad v 1. Timotejovi 2:1 sa píše: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí.“ Tu sa v jednom verši spomínajú všetky štyri hlavné grécke slová používané pre modlitbu.

Tu sú uvedené hlavné typy modlitieb v Biblii:

Modlitba viery: Jakubov list 5:15 hovorí: „A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne.“ V tomto kontexte sa modlitba prednáša vo viere za niekoho, kto je chorý, a prosí Boha, aby ho uzdravil. Keď sa modlíme, máme veriť v Božiu moc a dobrotu (Marek 9:23).

Modlitba súhlasu (známa aj ako spoločná modlitba): Po Ježišovom nanebovstúpení učeníci „všetci jednomyseľne a vytrvalo zotrvávali v modlitbách“ (Skutky 1:14). Neskôr, po Letnicach/Turícach, sa prvotná cirkev „venovala“ modlitbe (Skutky 2:42). Ich príklad nás povzbudzuje, aby sme sa modlili spolu s ostatnými.

Modlitba žiadosti (alebo prosebná modlitba): Svoje žiadosti máme predkladať Bohu. List Filipanom 4:6 učí: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“ Súčasťou víťazstva v duchovnom boji je: „V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách“ (Efezanom 6:18).

Modlitba vďakyvzdania: V liste Filipanom 4:6 vidíme ďalší typ modlitby: modlitbu vďaky alebo poďakovania Bohu. „Vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“ Mnoho príkladov ďakovných modlitieb môžeme nájsť v Žalmoch.

Modlitba uctievania: Modlitba uctievania je podobná modlitbe vďakyvzdania. Rozdiel je v tom, že uctievanie sa zameriava na to, kto je Boh; vďakyvzdanie sa zameriava na to, čo Boh urobil. Cirkevní predstavitelia v Antiochii sa takto modlili s pôstom: „Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: ,Oddeľte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal.‘ Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.“ (Skutky 13:2-3).

Modlitba zasvätenia: Niekedy je modlitba časom, keď sa oddeľujeme, aby sme nasledovali Božiu vôľu. Ježiš sa takto modlil v noci pred svojím ukrižovaním: „Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: ,Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.‘“ (Matúš 26:39).

Modlitba príhovoru: Mnohokrát naše modlitby obsahujú prosby za iných, keď sa za nich prihovárame. V 1. Timotejovi 2:1 sa píše, že sa máme prihovárať „za všetkých“. Ježiš nám v tejto oblasti slúži ako príklad. Celá 17. kapitola Evanjelia podľa Jána je Ježišovou modlitbou za jeho učeníkov a všetkých veriacich.

Modlitba preklínania: Modlitby preklínania sa nachádzajú v Žalmoch (napr. 7, 55, 69). Používajú sa na vzývanie Božieho súdu nad zlými, a tým na pomstu spravodlivých. Žalmisti používajú tento typ výzvy, aby zdôraznili Božiu svätosť a istotu Jeho súdu. Ježiš nás učí, aby sme sa modlili za požehnanie pre našich nepriateľov, nie za prekliatie (Matúš 5:44-48).

Biblia hovorí aj o modlitbe v Duchu (1. Korinťanom 14:14-15) a o modlitbách, keď nám nenapadajú vhodné slová (Rimanom 8:26-27). Vtedy sa za nás prihovára sám Duch.

Modlitba je rozhovor s Bohom a mala by sa uskutočňovať neprestajne (1 Tesaloničanom 5:16-18). Kým rastieme v láske k Ježišovi Kristovi, prirodzene budeme túžiť rozprávať sa s ním.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú rôzne druhy modlitieb?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries