settings icon
share icon
Otázka

Prečo sa modliť? Aký má zmysel sa modliť, keď Boh pozná budúcnosť a má všetko pod kontrolou?

Odpoveď


Pre kresťana je modlenie sa ako dýchanie. Je ľahšie to robiť, ako nerobiť. Modlíme sa z rôznych dôvodov. Jedným z nich je, že modlitba je jeden zo spôsobov, ako slúžime Bohu (Lukáš 2:36-38) a ako Ho poslúchame. Modlíme sa, pretože nám to Boh prikazuje (Filipským 4:6-7). Ježiš a ranná cirkev sú pre nás príkladom modlitby (Marek 1:35; Skutky 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Ak si Ježiš myslel, že stojí za to, aby sa modlil, tak by sme si to mali myslieť aj my. Ak sa On potreboval modliť na to, aby zotrval v Otcovej vôli, o čo viac sa potom my potrebujeme modliť?

Ďalší dôvod prečo sa modliť je ten, že Boh chce, aby modlitba bola cestou pre nás, ako získame Jeho riešenia v mnohých situáciách. Modlíme sa, aby sme sa pripravili pred väčšími rozhodnutiami (Lukáš 6:12-13); pri prekonávaní démonických prekážok (Matúš 17:14-21); pri zhromaždení pracovníkov pre duchovnú žatvu (Lukáš 10:2); aby sme získali silu na prekonávanie pokušenia (Matúš 26:41); a aby sme získali prostriedky na duchovné posilnenie iných (Efezským 6:18-19).

Prichádzame k Bohu s našimi špecifickými prosbami a máme Božie zasľúbenie, že naše modlitby nevyjdú nazmar, dokonca aj keď nedostaneme presne to, o čo sme žiadali (Matúš 6:6; Rímskym 8:26-27). Sľúbil, že ak budeme prosiť za veci, ktoré sú v súlade s Jeho vôľou, tak nám ich dá (1 Ján 5:14-15). Niekedy podľa svojej múdrosti a pre naše dobro odkladá svoju odpoveď. V takých situáciách máme byť vytrvalí v modlitbe (Matúš 7:7; Lukáš 18:1-8). Modlitba by nemala byť vnímaná, ako náš prostriedok, aby Boh robil na zemi čo my chceme, ale radšej ako prostriedok, ako uskutočniť Božiu vôľu na zemi. Božia múdrosť omnoho presahuje tú našu.

V situáciách, v ktorých Božiu vôľu presne nevieme je modlitba najlepším spôsobom ako Jeho vôľu rozoznať. Ak by sa žena zo Sýrie, ktorej dcéra bola posadnutá démonom nemodlila ku Kristovi, jej dcéra by nikdy nebola vyliečená (Marek 7:26-30). Ak by slepý muž, ktorý bol pred Jerichom nevolal na Krista, tak by ostal slepým (Lukáš 18:35-43). Boh povedal, že často nemáme, lebo neprosíme (Jakub 4:2). V určitom slova zmysle je modlitba ako zdieľanie evanjelia s ľuďmi. Nikdy nevieme, kto odpovie na správu evanjelia až dokiaľ ho nepovieme. A tak isto nikdy neuvidíme výsledok modlitby, iba ak sa nemodlíme.

Nedostatok modlitby poukazuje na nedostatok viery a nedostatok dôvery v Božie slovo. Modlíme sa, aby sme tak ukázali našu vieru v Boha, že On urobí tak, ako zasľúbil vo svojom slove a že hojne požehná naše životy, dokonca viac, ako by sme žiadali, či dúfali (Efezským 3:20). Modlitba je naším hlavným spôsobom, ako vidíme Božiu prácu v životoch iných ľudí. A tak je to pre nás spôsobom, ako pomocou Božej moci porážame Satana a jeho armádu, ktorú sme my sami od seba bezmocní poraziť. A tak teda nech nás Boh často nájde pred Jeho trónom, pretože v nebi máme veľkňaza, ktorý sa s nami stotožňuje vo všetkom, cez čo prechádzame (Židom 4:15-16). Máme Jeho zasľúbenie, že „mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého“ (Jakub 5:16-18). Nech Boh oslávi svoje meno v našich životoch, keď v Neho veríme natoľko, že k Nemu prichádzame v modlitbe.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo sa modliť? Aký má zmysel sa modliť, keď Boh pozná budúcnosť a má všetko pod kontrolou?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries