settings icon
share icon
Otázka

Ako sa môžem stať modlitebným bojovníkom?

Odpoveď


Hoci slovné spojenie „modlitebný bojovník“ sa v Písme nenachádza, za modlitebného bojovníka sa vo všeobecnosti považuje kresťan, ktorý sa neustále a účinne modlí za druhých modlitebným spôsobom, ktorý sa učí v Písme. Modlitebný bojovníci sa preto modlia k Bohu Otcovi (Matúš 6:9) v sile Ducha Svätého (Efezanom 3:16; Júda 1:20) a v mene Ježiša (Ján 14:13). Byť bojovníkom v modlitbe znamená zapojiť sa do duchovného boja a bojovať dobrý boj viery v plnej Božej výzbroji a „v každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách“ (Efezanom 6:10-18).

Zatiaľ čo všetci kresťania majú byť modlitebnými bojovníkmi, sú niektorí ľudia, ktorí pociťujú zvláštnu a jedinečnú schopnosť modliť sa, cítia byť povolaní Bohom modliť sa ako ich mimoriadne poslanie. Biblia nikdy nešpecifikuje určitých ľudí, ktorí sa majú modliť častejšie, usilovnejšie alebo efektívnejšie od ostatných kresťanov, ale existujú usilovní ľudia vykonávajúci modlitbu, ktorí sú známi tým, že kladú dôraz na modlitbu. Pavol prikazuje, aby sa „sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí“ (1. Timotejovi 2:1) a nehovorí nič, čo by naznačovalo, že niektorí ľudia sú od toho oslobodení. Všetci veriaci v Krista majú Ducha Svätého, ktorý nám pomáha komunikovať naše modlitby (Rimanom 8:26-27). Všetci veriaci sa majú modliť v mene Ježiša, čo znamená, že Ježiš Kristus je náš Pán a Spasiteľ, že v Neho dôverujeme vo všetkom, vrátane Jeho prihovárania sa u Otca za nás vo všetkom, a že žijeme a modlíme sa v súlade s Božou vôľou. Modliť sa v Ježišovom mene neznamená len pridať k modlitbe „v Ježišovom mene“. Skôr to znamená modliť sa v podriadení sa Jeho vôli.

Ako modlitební bojovníci sa radujeme zo všetkých vecí a máme duch vďačnosti za to, čo Boh robí v našich životoch a životoch iných, a náš vlastný duch rastie deň čo deň, keď si uvedomujeme veľkosť našich požehnaní. S istotou vieme, že Boh nám poskytol dych, ktorý sme práve nabrali (Izaiáš 42:5); že nám odpustil minulé, súčasné a budúce hriechy (1. Jánov 2:12); že nás miluje večnou láskou (Efezanom 2:4-7); a že máme miesto v nebi s našim Pána (1. Petrov 1:3-5). Naše srdcia sú teda naplnené radosťou a pokojom a prekypujú láskou k Bohu a chceme, aby rovnakú lásku, radosť a pokoj mali aj ostatní. Preto za nich pracujeme, modlením.

Účinná modlitba je vskutku práca. Musíme sa naučiť chodiť s Bohom, preto denne meditujeme o Ňom a Jeho cestách, aby sme sa stali čoraz pokornejšími, čo je nevyhnutné pre účinnú modlitbu (2. Kroník 7:13-15). Každý deň tiež zmysluplne študujeme Písmo, aby sme sa dozvedeli, čo sa Bohu páči, a teda čo predstavuje prijateľnú modlitbu. Učíme sa odstraňovať prekážky v modlitbe (Marek 11:25; 1. Petrov 3:7; 1. Jánov 3:21-22) a nezarmucovať Božieho Ducha (Efezanom 4:30-32). Zisťujeme, že sme v duchovnom boji so Satanom, takže sa musíme modliť za svoje duchovné blaho, aby sme si udržali silu a sústredenosť v modlitbe za iných (Efezanom 6:12-18).

Modlitební bojovníci majú srdce pre Boha, srdce pre modlitbu, srdce pre ľudí a srdce pre Kristovu cirkev. Preto sa neustále modlíme a veríme, že Boh odpovie na každú modlitbu podľa svojej dokonalej vôle a vo svojom dokonalom načasovaní.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako sa môžem stať modlitebným bojovníkom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries