settings icon
share icon
Otázka

Čo je kľúčom k účinnej modlitbe?

Odpoveď


Každý chce, aby jeho modlitby boli „účinné“, natoľko, že keď sa sústredíme len na „výsledky“ našich modlitieb, pustíme zo zreteľa tú neuveriteľnú výhodu, ktorú v modlitbe máme. To, že ľudia ako my môžu hovoriť so Stvoriteľom vesmíru, je samo o sebe úžasná vec. Ešte viac ohromujúca je skutočnosť, že nás počuje a koná v náš prospech! Prvá vec, ktorú musíme pochopiť o účinnej modlitbe je, že náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus musel trpieť a zomrieť na kríži, aby nám vôbec umožnil priblížiť sa k trónu milosti, aby sme Ho uctievali a modlili sa (Hebrejom 10:19-25).

Hoci Biblia ponúka množstvo návodov, ako môžeme prehĺbiť komunikáciu so Stvoriteľom, účinná modlitba má viac spoločného s tým, kto sa modlí, než s tým, „ako“ sa máme modliť. Písmo totiž hovorí: „Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého “ (Jakubov 5:16) a že: „Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši načúvajú ich prosbám“ (1. Petrov 3:12; Žalmy 34:15) a opäť: „modlitba statočných sa mu páči“ (Príslovia 15:8). Modlitba zachránila spravodlivého Daniela z jamy levovej (Daniel 6:11) a na púšti mal Boží vyvolený ľud úžitok z Mojžišovho čestného postavenia pred Bohom (2. Mojžišova 16–17). Neúnavné a pokorné modlitby neplodnej Anny vyústili do proroka Samuela (1. Samuelova 1:20) a modlitby apoštola Pavla dokonca spôsobili, že sa zem otriasla (Skutky 16:25-26). Je zrejmé, že vášnivé modlitby Božích spravodlivých detí môžu dosiahnuť veľa (4. Mojžišova 11:2).

Musíme sa uistiť, že naše modlitby sú v súlade s Božou vôľou. „A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle“ (1. Jánov 5:14-15). Modliť sa v súlade s Božou vôľou je v podstate modliť sa v súlade s tým, čo by chcel On, a zjavenú Božiu vôľu môžeme vidieť v celom Písme. A ak nevieme, za čo sa máme modliť, Pavol nám pripomína, že ako Božie deti sa môžeme spoľahnúť na Ducha Svätého, že sa za nás prihovára, lebo „sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh“ (Rimanom 8:27). A keďže Duch Boží pozná Božiu myseľ, modlitba Ducha je vždy v súlade s vôľou Otca.

Okrem toho, modlitba je niečo, čo by veriaci mali robiť „neprestajne“ (1. Tesaloničanom 5:17). Napríklad v Evanjeliu podľa Lukáša 18:1 je nám povedané, aby sme sa vytrvalo modlili a „neochabovali“. Taktiež, keď predkladáme svoje prosby Bohu, máme sa modliť s vierou (Jakubov 1:5; Marek 11:22-24), so vzdávaním vďaky (Filipanom 4:6) s duchom odpúšťania druhým (Marek 11:25), v Kristovom mene (Ján 14:13-14), a ako je uvedené vyššie, so srdcom, ktoré je spravodlivé a čestné pred Bohom (Jakubov 5:16). Je to sila našej viery, nie dĺžka našich modlitieb, ktorá teší Toho, ku ktorému sa modlíme, takže nemusíme zapôsobiť na Boha svojou výrečnosťou alebo inteligenciou. Koniec koncom, Boh vie, aké sú naše potreby, ešte skôr, ako o to prosíme (Matúš 6:8).

Tiež by sme sa mali uistiť, že keď sa modlíme, nemáme v srdci žiadny nevyznaný hriech, pretože by to určite bolo prekážkou účinnej modlitby. „Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom, a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje“ (Izaiáš 59:2; Žalmy 66:18). Našťastie, „ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti“ (1. Jánov 1:9).

Ďalšou prekážkou efektívnej komunikácie s Bohom je modlenie sa so sebeckými túžbami a nesprávnymi motívmi. „Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí“ (Jakubov 4:3). Odmietnutie Božieho volania alebo ignorovanie jeho rád (Príslovia 1:24-28), uctievanie modiel (Jeremiáš 11:11-14) alebo zapchávanie ucha pred krikom bedára (Príslovia 21:13) slúžia ako ďalšie prekážky k účinnému modlitebnému životu.

Účinná modlitba je spôsob, ako posilniť náš vzťah s naším Otcom v nebesiach. Keď študujeme a poslúchame Jeho Slovo a snažíme sa Mu páčiť, ten istý Boh, ktorý pozastavil slnko kvôli Jozuovej modlitbe (Jozua 10:12-13), nás pozýva, aby sme odvážne predstúpili pred trón milosti a modlili sa s dôverou, že On ponúkne svoje milosrdenstvo a milosť, aby nám pomohol v čase našej núdze (Hebrejom 4:16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je kľúčom k účinnej modlitbe?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries