settings icon
share icon
Otázka

Je prijateľné „rozložiť rúno“ pred Boha v modlitbe?

Odpoveď


Koncept „rozloženia rúna“ pochádza z príbehu o Gideónovi, jednému z vodcov v Izraeli, v Knihe sudcov 6. Keď mu Boh nariadil, aby zhromaždil izraelské vojská, aby porazil midjánčanských útočníkov, Gideón sa chcel uistiť, že je to naozaj Boží hlas, ktorému načúval a že rozumel Jeho pokynom. Požiadal Boha o znamenie, ako dôkaz, že je to naozaj Jeho vôľa. A tak cez noc vytiahol kúsok vlny a požiadal Boha, aby ho namočil a okolitú zem udržal suchú. Boh milostivo urobil, čo Gideón žiadal, a ráno bolo rúno dostatočne mokré, aby z neho po vyžmýkaní naplnilo misku.

Ale Gideonova viera bola taká slabá, že požiadal Boha o ďalšie znamenie – tentoraz, aby udržal ďalšie rúno suché a okolitú zem zvlhčil. Boh opäť vyhovel a Gideón bol napokon presvedčený, že Boh myslel to, čo povedal, a že izraelský národ získa víťazstvo, ktoré Anjel Boží prisľúbil v Sudcoch 6:14-16. Rozloženie rúna bolo druhýkrát, čo Gideón požiadal o znamenie, že Boh k nemu skutočne hovorí a že urobí, čo povedal.

V Gideónovom príbehu je pre nás niekoľko lekcií. Po prvé, Boh je k nám neuveriteľne láskavý a trpezlivý, najmä keď je naša viera slabá. Gideón vedel, že kráča po nebezpečnej pôde, a skúšal Božiu trpezlivosť tým, že žiadal o viaceré znamenia. Po prvom znamení rúna povedal: „Nech sa tvoj hnev nerozhorí proti mne, keď ešte raz prehovorím“ (Sudcov 6:39). Ale náš Boh je milosrdný, láskavý a trpezlivý Boh, ktorý pozná naše slabosti. Príbeh o Gideónovi by nám však mal slúžiť na poučenie a nie ako vzor pre naše vlastné správanie. Pri dvoch príležitostiach Ježiš povedal, že „zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie“ (Matúš 12:39; 16:1-4). Išlo Mu o to, že znamenia, ktoré im už dal – Jeho naplnenie starozákonného proroctva, uzdravenia a zázraky – im postačovali na to, aby odpovedali pravde, ak pravdu hľadali. Je jasné, že to tak nebolo.

Ďalšou lekciou Gideónových rún je, že tí, ktorí žiadajú o znamenia, prejavujú slabú a nezrelú vieru, ktorú znamenia aj tak nepresvedčia! Gideón dostal viac než dosť informácií bez znakov z rúna. Boh mu povedal, že bude mať víťazstvo (v. 14), a na predchádzajúcu žiadosť o znamenie odpovedal zázračným prejavom sily v ohni (v. 16). Napriek tomu Gideón požiadal o ďalšie dve znamenia kvôli vlastnej neistote. Rovnakým spôsobom, aj keď Boh poskytne znamenie, o ktoré prosíme, nedáva nám to, po čom túžime, pretože naša kolísavá viera stále pochybuje. To nás často vedie k tomu, že žiadame o viaceré znamenia, z ktorých žiadne nám nedáva istotu, ktorú potrebujeme, pretože problém nie je v Božej moci; je to s naším vlastným vnímaním nej.

Problém s nasledovaním Gideónovho príkladu nastavenia rúna je v tom, že neberie do úvahy, že naša a jeho situácia naozaj nie sú porovnateľné. Ako kresťania máme dva mocné nástroje, ktoré Gideónovi chýbali. Po prvé, máme úplné Božie Slovo, o ktorom vieme, že je „vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2. Timotejovi 3:16-17). Boh nás uistil, že Jeho Slovo je všetko, čo potrebujeme, aby sme boli „dôkladne vybavení“ na čokoľvek a na všetko v živote. Nepotrebujeme experimentálne dôkazy (znamenia, hlasy, zázraky), aby sme si overili, čo nám už povedal vo svojom Slove. Našou druhou výhodou oproti Gideónovi je, že každý kresťan má Ducha Svätého, ktorým je samotný Boh, ktorý sídli v jeho srdci, aby ho viedol, usmerňoval a povzbudzoval. Pred Turícami/Letnicami mali veriaci iba Starý zákon a boli navonok riadení Božou prozreteľnosťou. Teraz máme Jeho úplnú Bibliu a Jeho prebývajúcu prítomnosť v našich srdciach.

Namiesto toho, aby sme hľadali znamenia cez rúno, mali by sme sa uspokojiť s tým, že každý deň v každej situácii poznáme Božiu vôľu: „Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato“ (Kolosanom 3:16); „Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi“ (1. Tesaloničanom 5:16-18); „A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi“ (Kolosanom 3:17). Ak tieto veci charakterizujú naše životy, rozhodnutia, ktoré robíme, budú v súlade s Božou vôľou, On nás nesmierne požehná svojím pokojom a istotou a nebude potrebné vyberať rúna alebo žiadať znamenia.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je prijateľné „rozložiť rúno“ pred Boha v modlitbe?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries