settings icon
share icon
Otázka

Aký je súvis medzi modlitbou a pôstom?

Odpoveď


Hoci spojenie medzi modlitbou a pôstom nie je nikde vysvetlené v Písme, predsa je zrejmé, že tieto dve veci sú v stálom prepojení v celej Biblii. V Starom zákone vidíme, že pôst s modlitbou boli vyjadrením potreby sa spoľahnúť a/alebo boli znakom bezmocnosti. Modlitba a pôst sa v Starom zákone prejavujú žiaľom a pokánim v hlbokej duchovnej potrebe.

Prvá kapitola knihy Nehemiáša hovorí o tom, ako sa Nehemiáš modlil a postil, lebo počul, že je Jeruzalem spustošený. Mnohé dni, počas ktorých sa modlil, boli plné sĺz, pôstu a vyznávania v mene celého národa a hľadania Božej milosti. Jeho bolesť v srdci bola taká silná, že dokonca „nemal ani len prestávku“, aby pil a jedol. Daniel tiež zaujal podobný postoj, keď mu Boh zjavil, aké bude spustošenie Jeruzalema: „Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som sa v pôste, vo vrecovine a v popole, úpenlivo modlil.“ (Daniel 9:3). Podobne ako Nehemiáš, aj Daniel sa modlil a postil, aby Boh bol milostivý k svojmu ľudu: „Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne; vzopreli sme sa a odklonili od Tvojich prikázaní a od Tvojich nariadení.“ (verš 5).

Na niekoľkých miestach v Starom zákone je pôst spojený s príhovornou modlitbou. Dávid sa modlil a postil za svoje choré dieťa (2. Samuelova 12:16), plakal pred Pánom v zástupníctve (verše 21-22). Ester prosila Mordochaja a Židov, aby sa postili za ňu, keď mala predstúpiť pred kráľa (Ester 4:16). Je jasné, že pôst a požiadavky úzko súvisia.

Existujú miesta v Novom zákone, kde modlitba a pôst nesúvisia len s pokánim a vyznaním. Prorokyňa Ana „nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami slúžiac Bohu vo dne v noci.“ (Lukáš 2:37). V 84. roku jej života to bola jej služba – modlila sa a postila v chráme a očakávala zasľúbeného Spasiteľa Izraela. Tiež v Novom zákone sa cirkev v Antiochii postila a chválila Boha, keď im Duch Svätý prehovoril, aby oddelili Saula a Barnabáša pre Pánovo dielo. V tej chvíli skladali na nich ruky a poslali ich do služby. Tieto príklady modlitieb a pôstu sú súčasťou oslavy Boha. Avšak nikde sa nehovorí, že Boh skôr odpovie na modlitby, ak sú sprevádzané pôstom. Skôr sa zdá, že pôst sprevádza modlitbu vtedy, keď je Boží ľud úprimný vo svojich ťažkostiach.

Jedno je jasné: teológia pôstu je teológiou priorít, kde je veriacim daná možnosť, aby vyjadrili svoju oddanosť Pánovi a aby mu povedali o svojich ťažkostiach v duchovnom živote. Táto oddanosť sa prejavuje v dočasnom zriekaní sa vecí, ako sú jedlo a pitie, aby sa mohlo nerušene byť v spojení s nebeským Otcom. Naša „dôvera, že vojdeme do svätyňe skrze krv Ježišovu“ (Židom 10:19), či sa postíme alebo nie, je niečo najlepšie, čo máme v Kristovi. Modlitba a pôst by nemali byť bremenom alebo záväzkom, ale oslavou Božej milosti a dobroty, ktorú preukazuje svojim deťom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je súvis medzi modlitbou a pôstom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries