settings icon
share icon
Otázka

Je skupinová modlitba dôležitá? Je skupinová modlitba mocnejšia ako modlitba jednotlivca?

Odpoveď


Skupinová modlitba je dôležitou súčasťou cirkevného života, spolu s uctievaním, správnou doktrínou a spoločenstvom. Ranná cirkev sa pravidelne stretávala, aby sa učili apoštolskému učeniu, aby lámali chlieb a aby sa spolu modlili (Skutky 2:42). Keď sa modlíme spolu s ostatnými veriacimi, výsledky môžu byť veľmi pozitívne. Pri tom, ako zdieľame našu vieru nás skupinová modlitba poučuje a zjednocuje. Ten istý Duch svätý, ktorý prebýva v každom veriacom spôsobuje, že naše srdcia sa radujú, keď vzdávame chvály nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Spolu nás spája jedinečným putom spoločenstva, ktoré nenájdeme nikde ide v živote.

Pre tých, ktorí sú sami a zápasia s bremenami života, môže byť povzbudením, keď počujú iných, ako ich pozdvihujú ku trónu milosti. Tak isto keď sa za nich prihovárame nás to buduje v láske a záujme o iných. No zároveň, skupinová modlitba bude iba odrazom sŕdc jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú. K Bohu máme pristupovať v pokore (Jakub 4:10), v pravde (Žalm 145:18), v poslušnosti (1 Ján 3:21-22), s vďakou (Filipským 4:6) a s dôverou (Židom 4:16). Je však smutné, že skupinová modlitba sa niekedy môže stať priestorom pre tých, ktorých slová nie sú smerované Bohu, ale k ostatným ľuďom, ktorí počúvajú. Ježiš nás pred takým správaním varoval v Matúšovi 6:5-8, kde varuje pred tým, aby sme v našich modlitbách neboli nápadní, ukecaní alebo pokryteckí. Ale naopak, aby sme sa modlili v skrytosti, v našich izbách, a tak sa vyhli pokušeniu, že sa budeme modliť pokrytecky.

V Písme nič nenaznačuje tomu, že skupinové modlitby sú „mocnejšie“ ako modlitby jednotlivcov v tom slova zmysle, že viac „hýbu“ Božou rukou. Príliš veľa kresťanov si zamieňa modlitbu s „dostávaním vecí od Boha“ a tak sa skupinová modlitba stane hlavne príležitosťou pre recitovanie zoznamu našich potrieb. Avšak biblické modlitby sú viacstranné, zahrňujúce celú našu túžbu po tom, aby sme vstúpili do vedomého a intímneho spoločenstva s naším svätým, dokonalým a spravodlivým Bohom. To, žeby taký Boh naklonil ucho ku svojim stvoreniam spôsobuje, že chvála a uctievanie sa vylejú v hojnosti (Žalm 27:4; 63:2-9). Vytvára to výlev vďačnosti a vďaky (Filipským 4:6; Kolosenským 1:12) a nám pomáha úprimne prosiť za iných (2 Tesalonickým 1:11; 2:16).

Modlitba sa potom stáva spoluprácou s Bohom pri napĺňaní Jeho plánu, nie podrobovaniu Boha našej vôli. Ak sa vzdáme našich vlastných túžob pri tom, ako sa poddáme Tomu, ktorý pozná naše okolnosti omnoho lepšie, ako my a ktorý „vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte“ (Matúš 6:8), naše modlitby dosiahnu tú najvyššiu úroveň. Modlitby, ktoré sú v poddaní Božej vôle sú preto vždy vypočuté kladne, či už od jeden osoby, alebo od tisíc.

Myšlienka toho, že skupinové modlitby majú väčšiu pravdepodobnosť toho, že pohnú Božou rukou pochádza hlavne zo zlej interpretácie Matúša 18:19-20, „A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“ Tieto verše pochádzajú zo širšej pasáže, ktorá hovorí o tom, ako sa má postupovať v prípade cirkevného trestu pre hrešiaceho člena. Ak ich interpretujeme spôsobom, že keď sa veriaci dohodnú na hocičom, bez rozdielu toho, ako hriešne či hlúpe tieto požiadavky môžu byť, je potom nielen nemožné to zaradiť do cirkevnej disciplíny, ale tak isto to popiera zvyšok Písma, najmä Božiu zvrchovanosť.

Naviac, veriť tomu, že keď sú „dvaja alebo traja zhromaždení“ aby sa modlili, pridá našim modlitbám akúsi čarovnú moc nie je možné biblicky podporiť. Samozrejme, Ježiš je prítomný keď sa modlia dvaja alebo traja, ale je tak isto prítomný aj keď sa modlí jeden veriaci, dokonca aj keď je vzdialený tisíce kilometrov. Skupinová modlitba je dôležitá preto, lebo vytvára jednotu (Ján 17:22-23) a je kľúčovou zložkou keď sa veriaci navzájom povzbudzujú (1 Tesalonickým 5:11) a navzájom sa podnecujú v láske a dobrých skutkoch (Židom 10:24).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je skupinová modlitba dôležitá? Je skupinová modlitba mocnejšia ako modlitba jednotlivca?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries