settings icon
share icon

Kérdések a világnézetről

Hogyan álljon a keresztény ember a politikához?

A keresztények miért homofóbok?

Valóban felszólítja a Biblia a keresztény hívőt a hit védelmére, arra hogy érveljen hite igazsága mellett?

Valóban szentesíti a cél az eszközt?

Kell a keresztényeknek ateistákat is evangelizálni?

Mi az az egzisztencializmus?

Az Istenbe vetett hit tényleg csak egy mankó?

Miért fordul el olyan sok fiatal a hittől?

Hogyan értsük pontosan a Biblia következő állítását: „Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten?

Isten miért nem gyógyít meg amputált embereket?

Ki a hitetlen? Mit jelent a hitetlen kifejezés?

Mik a posztmodern veszélyei?" "Milyen formában lehetnek veszélyesek a posztmodern hiedelmek?

Létezik döntő bizonyíték Isten létezésére?

Valóban a vallás a legtöbb háború oka?

Hogyan tekintsen a keresztény hívő a szocializmusra?

Mit mond a Biblia a társadalmi igazságosságról?

Mi az igazság?

Helyes a keresztényeknek a világbékét hirdetniük?

Miért van az, hogy oly sok hívő nem rendelkezik egy következetes biblikus világnézettel?

Hogyan kell a keresztyéneknek a logikához viszonyulniuk?

Érdemes-e a hívőnek a filozófiát tanulmányoznia?

Miként befolyásolja a kreacionizmus és evolúció kérdése az egyén világnézetét?

Tudunk néhány minden kétséget kizáró példát mondani isteni beavatkozásra?

Miben áll Eutifron dilemmája?

Tényleg minden okkal történik?

Van olyan, hogy „volt-hívő"?

A Biblia tanítja a vallásszabadságot?

Isten halott?

Az igazság relatív?

Miért ellenzik a hívők a házassági egyenlőséget?

A Biblia egy agymosás?

Találunk példát nőgyűlöletre a Bibliában? Mi az a mizoginia?

Miként szól a moralitás-érv Isten létezése mellett?

Van olyan, hogy szükséges rossz?

A vallás a tömegek ópiuma?

Mit takar Pascal fogadása?

Hogy tanulhatok meg különbséget tenni a jó és rossz között?

Miért övezi olyan sok szkepticizmus a vallást napjainkban?

Miért van annyi ateista?

Miért kellene hinnem Istenben?

Mit értünk a priori, a posteriori, és a fortiori érvek alatt?

Mit értünk a hitetlenség érve kifejezés alatt?

Vajon egy ateista is lehet jó erkölcsű ember?

Miért a Biblia kellene erkölcsi meggyőződéseink forrása legyen?

Milyen fontos a hívő keresztények magaviselete annak tekintetében, hogy a hitetlen világ hogyan látja Krisztust?

Miért erőltetik a keresztények másokra értekrendjüket?

A körkörös érvelés mely példáira mutathatunk rá a keresztény hívők érvelésében?

Hogyan határozhatjuk meg a gonoszt? Mi a gonosz meghatározása?

Tényleg Isten teremtette a világegyetemet?

Isten valóban azért áldozta fel Önmagát, hogy megmentsen minket Önmagától, vagyis annak a szabálynak az érvénye alól, amit Ő maga hozott?

Mit nevezünk episztemológiának?

Mi értünk evidenciális apologetika alatt?

Vajon miért van annyi álkeresztény?

Kit nevezünk szabadgondolkodónak?

Mit értünk pontosan a Plantinga nevéhez fűződő, szabad akarat védelmében felhozott érvelés alatt, és hogyan magyarázza az a gonosz létezésének problémáját?

Mit tanít a Biblia a jó és a gonosz szembenállásáról?

Isten létezik?

Mit értünk zsidó-keresztény etika alatt?

Mi az új ateizmus?

Mit tanít a Biblia a pre-evangelizációról?

Mi a feltételes apologetika/preszuppozicionalizmus?

Hogyan értsük azt, hogy a Biblia önhitelesítő?

Mit értünk az Isten létezését alátámasztó ún. transzcendentális érv alatt?Vissza a magyar oldalra

Kérdések a világnézetről
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries