settings icon
share icon
Kérdés

Isten létezik?

Válasz


Isten létezik? Ez az emberiség által feltett legalapvetőbb kérdések egyike. Az emberiség történelmének túlnyomó részében erre a kérdésre az volt az egybehangzó válasz, hogy “igen, létezik”. Még akkor is, ha annak tekintetében már komoly nézetbeli különbségek voltak, hogy milyen isten, Isten vagy istenek léteznek. Mi itt a GotQuestions.org-nál természetesen amellett kardoskodunk, hogy Isten létezik, és hogy létének rengeteg bizonyítéka van.

A Biblia kijelenti, hogy Isten létezik, hogy a természet lépten-nyomon bizonyságot tesz ennek tényéről (Zsoltárok 19:2), valamint azt is világosan közli, hogy Isten eleget felfed magáról a teremtett világban ahhoz, hogy az embereknek tudomásuk legyen személyéről (Rómabeliekhez 1:20). A korai keresztény gyülekezetek a szemtanúk bizonyságaira, (egyéb) bizonyítékokra és a helyes okfejtésre, a helytálló érvelésre épült (Lukács 1:1-2; 2.Péter 1:16; Apostolok Cselekedetei 17:11; 1.Korinthusbeliekhez 14:20). Még maga Jézus is bizonyságtételekre és igei bizonyítékokra hivatkozott, amikor állításait védte (János 5:31-47).

A Biblia bizonyítékain túl a természettudományok, a régészet, a történelem, az irodalom és az emberi tapasztalataink is azt igazolják, hogy Isten létezik. Természetesen egyesek éppen e tudományterületek bizonyítékaira hivatkozva támadják Isten létezésének gondolatát. Mégis úgy tűnik, hogy amennyiben emberi tapasztalatainkat, a természettudományok és a filozófia eredményeit egyensúlyba hozzuk, akkor azok átszólag mind abba az irányba mutatnak, hogy Isten létezik. A mindennapi élet alapvetéseinek feltételezett számos dolog - beleértve az emberi értelmet, az erkölcsöt és az emberi jogokat - alapját és értelmét veszti, ha Isten valóban nem létezik.

Rengeteg okunk van arra, hogy higgyünk Istenben; a valós kérdés az, hogy az ember egyáltalán nyitott-e az adott bizonyítékok elfogadására. A történelem tanúsága szerint hívő és ateista emberek között egyaránt találunk kiemelkedő értelemmel megáldott embereket. A “Létezik Isten?” kérdés valójában azonban messze többről szól, mint holmi magasröptű intellektuális szófacsarásról. Végső soron az, hogy az ember hogyan próbál választ adni a “Létezik Isten?”-kérdésre, már önmagában erősen tükrözi beállítottságát, vagyis hogy ő maga milyen választ fogad(ott) el. Ugyanazon információt nyilván meg lehet racionális módon és kevésbé racionális módon közelíteni, nyílt és zárt szívvel is lehet közelíteni egyazon ismerethez. Ha valaki már eldöntötte szívében, hogy elutasítja Istent, akkor sem a bizonyítékok, sem az észérvek nem számítanak sokat. Akik viszont hisznek Istenben, azok persze hasonlóan elkötelezettek saját meggyződésük mellett, és semmilyen körülmények között nem tagadnák meg a hitüket.

A történelmi, természettudományos és személyes bizonyítékok nyilván semmit sem jelentenek annak a személynek, akinek eltökélt szándéka, hogy kitart hitetlensége mellett. A legtöbb ember azonban mégsem szeretne oktalannak tűnni (azáltal, hogy élből elutasítanak egy számukra ismeretlen nézőpontot – a fordító megjegyzése), ezért azok, akik nem akarnak hinni, gyakran más jellegű ellenvetéseket hoznak fel. Ennek tudható be az a gyakori logikai hiba, hogy közvetlen, csodás, és személyre szóló kinyilatkoztatást követelnek Istentől. “Ha Isten, megjelenne és mutatna nekem egy csodát, akkor hinnék benne” - hirdetik fennhangon. Mások meg azzal élcelődnek, hogy “ha Isten a Holdra írná ki a János 3:16-ot” akkor ők bizony hinnének. Jézus tanításaiban is figyelmeztetett az effajta hitetlenségre, amint annak a Máté 12:39-ben magunk is tanúi lehetünk: “...E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván...”.

Képzeljünk csak bele, hogy mennyire abszurd volna azt állítani, hogy mindaddig nem hiszek Abraham Lincoln létezésében, még nem posztol nekem egy személyre szóló üzenetet valamelyik kurrens videómegosztó portálon. Vagy képzeljünk el egy lányt, aki nem hajlandó elhinni, hogy udvarlója szereti őt: hiába vannak erre utaló beszélgetések, levelek vagy ajándékok, mégis azt követeli, hogy a fiú gyújtsa fel az ő (azaz a lány) házát, hogy azzal bizonyítsa szeretetét. Ezek persze eléggé eszement dolgok; az ilyen követeléseket megfogalmazó személy valójában csupán azt juttatja kifejezésre, hogy “ő nem is akar hinni”. Az effajta hozzáállású emberek az evilági bizonyítékoknak sem fognak hinni, persze a természetfölötti, csodás események bekövetkeztének lehetőségét szintén élből elvetik (lásd Lukács 16:31).

Azokat, akik bizonytalanok annak tekintetében, hogy Isten létezik-e vagy sem, csak arra tudjuk bátorítani, hogy keressék Őt teljes szívükből (Máté 7:7), vizsgálják meg alaposan a bizonyítékokat (Apostolok Cselekedetei 17:11; 1.Thesszalonikabeliekhez 5:21), és legyenek nyitottak. A keresztény hitnek semmi félnivalója sincs az igazságtól (János 10:10), a hívőnek viszont bőséges oka van arra, hogy magabiztosan “igen”-nel felelhessen az “Isten létezik?” kérdésre.

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten létezik?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries