settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan kell a keresztyéneknek a logikához viszonyulniuk?

Válasz


A logika az a tudomány, amely a tények közvetlen (deduktív) vagy közvetett (induktív) elemzése révén jut el igazságokra. Fogja az adott előfeltételezéseket, megvizsgálja a viszonyokat, összehasonlítja azokat más ismert tényezőkkel, és olyan következtetéseket von le, amelyek korábban ismeretlen tényekhez vezetnek. A logika egy olyan fajta matematika, amely számok helyett fogalmakat, elképzeléseket használ. A fogalmak közti összefüggéseket igyekszik beazonosítani.

Látszólag a logika egyike azon természeti törvényeknek, amelyeket Isten a világegyetem teremtésekor megalkotott. Isten úgy alkotta meg az embert, hogy képes legyen ésszerűen gondolkodni. A logika, mivel Isten alkotása, egy jó dolog, amelyet ha megfelelően alkalmazunk, Istenre mutat. Sajnos, ugyanolyan könnyen lehet a logikát helytelenül is alkalmazni.

A logika tudománya az eszmék összefüggéseinek képleteivel foglalkozik. Akárcsak a számokkal a matematikában, az eszmékkel is képleteket lehet felállítani, amelyek a többi eszméhez való viszonyukat fejezik ki. Érdemes megérteni ezeknek a képleteknek az alapjait. A modern érvelések gyakran érzelemtől fűtöttek, ami akadályt gördíthet a diskurzus útjába, és meggátolja a józan döntéshozatalt. A szenvedély az igazság útjába állhat. Az igazságot gyakran elfedi az ún. érvelési hiba – az olyan érvelés, amely hamis logikán és téves eszmefuttatáson alapul. Ez a fajta megtévesztés egy erőszakos taktika, és nem vezet eredményes vitához.

Gyakorlati szempontból a logika mind a képletet, mind a tényeket tartalmazza. A képletek az összefüggésekre világítanak rá, de ahhoz, hogy legyen mit a képlet megvizsgáljon, már lennie kell néhány alapvető elgondolásnak. Noha a relativizmus már a legalapvetőbb feltételezéseken elbukik, a legtöbb ember mégis az empirikus bizonyítékokra hagyatkozik, azaz olyan információkra, amelyeket az érzékszerveik révén gyűjtöttek össze. A legtöbben határozottan ki tudják jelenteni, hogy „én létezem" vagy „az asztal létezik". A logika fogja ezt az információt és további igazságokat von le. „Mindent, aminek van kezdete, azt valami más hozta létre" – ez egy logikai dedukció. További elemzések még összetettebb igazságokhoz vezetnek, mint például: „Isten létezik".

Sajnos, sok vitázó akaratlanul tévedésbe esik, mivel nem a kezdetekből indul ki. Más szóval, hagyja, hogy az előfeltételezések, bizonyítatlan spekulációk átvegyék a tények helyét. Az evolucionisták a természetes evolúciót tekintik az érvelésük alapjának, mivel nem hajlandók elfogadni a csodák eshetőségét. Sok vallásos ember azért utasítja el Jézus Isten-ember voltát, mert a gnoszticizmusból indul ki (a test rossz, a lélek jó). Azok a világi gondolkodású emberek, akik szerint a vallás egy ösztönös reakció a haláltól való félelemre, abból az előfeltételezésből indulnak ki, hogy Isten nem létezik.

Az igazság az, hogy a legtöbb embert nem lehet logikával meggyőzni arról, ami ellenkezik a meggyőződésével. Általában az érzelem diadalmaskodik. Noha sem Jézustól, sem az apostoloktól nem állt távol a logika, nem ez volt az elsődleges eszközük. Amikor Péter arra szólít fel, hogy „legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet" (1Péter 3:15), nem arra gondol, hogy az ontológiai istenérvvel kezdjünk el Isten létezése mellett érvelni. Inkább az Istennel való kapcsolatunk és az abból fakadó reménység megosztására gondolt. Ha valaki az érzelmeire építi a meggyőződéseit, akkor nem lesz képes logikus érvelésekre. A logika egy képzett apologéta kezében egy hatékony fegyver. De ugyanilyen meggyőző lehet a keresztyén élet „empirikus bizonyítéka" is. Mi vagyunk „a világ világossága" (Máté 5:14). Lehet, hogy a sötétség nem szereti a világosságot, de nem tagadhatja le a létét. Pál így intette Tituszt: „...mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk" (Titusz 2:7-8).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan kell a keresztyéneknek a logikához viszonyulniuk?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries