settings icon
share icon
Kérdés

Találunk példát nőgyűlöletre a Bibliában? Mi az a mizoginia?

Válasz


Mizogin az a személy, aki gyűlöli vagy megveti a nőket. A mizoginia szó általában arra az attitűdre és viselkedésmódra utal, amely lealacsonyítja, sértegeti és gyalázza a nőket a nemük miatt. Nőgyűlöletre példa az, amikor egy nőt erkölcsileg vagy szellemileg alacsonyabbrendűként kezelünk, mint a férfiakat, és teret adunk a nők bántalmazásának, vagy gyűlölködő és sértegető nyelvezetet használunk velük kapcsolatban. A keresztyénség kritikusai néha azt állítják, hogy a Biblia nőgyűlölő, de ezekre az állításokra mind a Szentírás, mind a történelem rácáfol.

Sajnos, azok, akik a Biblia nőgyűlöletét szeretnék felszínre hozni, gyakran ugyanazokat a félrevezető módszereket használják, mint akik a nőgyűlöletet a Bibliával kívánják alátámasztani. Kiragadnak egyes igeverseket a közvetlen környezetükből, modern kulturális konvenciókat erőltetnek ókori kultúrákra, és mellőzik a szöveg átfogó üzenetét. Ami még rosszabb, hogy figyelmen kívül hagyják a biblikus keresztyénség mélységesen pozitív hatását, amelyet a nőkre gyakorolt világszerte.

Már csak a szövegkörnyezet megvizsgálása is felszámolná a Biblia legtöbb „nőgyűlölő" állítását. Tökéletes példa erre az Efezus 5:22-24, ahol azt olvassuk, hogy a feleségnek alá kell vetnie magát a férjnek, „mint az Úrnak". A nőgyűlölők és kritikusok egyaránt szívesen hivatkoznak ezekre az igékre – persze, a kontextusból kiragadva –, hogy alátámasszák azon nézetüket, miszerint a Biblia azt tanítja, hogy a nőket a férfiak uralma alá kell vetni. Viszont már rögtön a következő versek arra szólítják fel a férjeket, hogy szeressék feleségüket, „ahogyan Krisztus is szerette az egyházat", és gondoskodjanak róluk, ahogy Krisztus is tette az egyházzal (Efezus 5:28-30). Tekintve, hogy Krisztus szolgaként viselkedett a tanítványaival szemben (János 13:5), és minket is erre int (János 13:13-16) (és még az életét is feláldozta értük (János 15:12-14)), lehetetlen joggal nőgyűlöletként értelmezni az Efezus 5-öt.

A mizoginia szöges ellentétben áll a Biblia tanításával. A Szentírás szerint minden ember tökéletesen egyenlő Isten szemében, nemre, fajra és képességre való tekintet nélkül (Galata 3:28). Sőt, a nőket Krisztus és a korai egyház egyaránt nagyra becsülte és értékelte. Jézus megmentett egy vétkes asszonyt a vádlói kezéből (János 8:9-11); Mária és Márta „mesternek" nevezte Őt (János 11:28), és nyíltan tanított egy asszonyt a kútnál (János 4:9-10), a társadalmi normáktól eltérően. A korai egyház nemcsak vonzotta a női követőket (ApCsel 8:12, 17:12), hanem sokan közülük az evangélium terjedésének eszközei voltak (Filippi 4:3).

A Biblia sok szempontból ellene ment az ókor valóban nőgyűlölő hozzáállásának, és ennek a radikális világnézetnek a hatásai az egész történelem során megfigyelhetők. Azok, akik a Bibliát kritizálják a nőkkel szembeni bánásmódja miatt, meg kellene vizsgálniuk a nők helyzetét az Ószövetség, az Újszövetség és a korai egyház korának pogány kultúráiban. Még a modern korokban is, elég lenne összehasonlítani a nők helyzetét a keresztyén gyökerekkel rendelkező és az azt nélkülöző társadalmakban. Vagy meg kellene vizsgálni az olyan szörnyű, nőgyűlölő iparágakat, mint a pornográfia és szexkereskedelem, amelyek mindegyike szöges ellentétben áll a Biblia tanításaival.

Sok más társadalmi kérdéshez hasonlóan, a biblikus keresztyénség fekteti le a nők értékének, egyenlőségének és szabadságának az elismerésének az alapjait. A keresztyén világnézetben gyökerező etika olyan szinteken valósította meg a nők egyenjogúságát és egyenlő foglalkoztatási esélyeit, amilyenen a nem-keresztyén társadalmak soha nem tettek lehetővé, vagy csak keresztyén hátterű társadalmak nyomására tették.

Ugyanakkor fontos különbséget tenni a bemutatott mizoginia és a helyeselt mizoginia között. A történelemkönyvek részletesen bemutatják a holokauszt vagy pestis szörnyű részleteit, de ezzel a kiadó nem Hitlert vagy a járványbetegséget támogatja. A Biblia minden bizonnyal tartalmaz nőgyűlöletre valló leírásokat, de ezeket a tetteket elítéli. Példa erre egy ágyas megerőszakolása és meggyilkolása a Bírák 19:25-29-ben, ami olyan rettenetes tettnek számított, hogy polgárháborút robbantott ki. A Biblia kritikusai buzgón hivatkoznak ilyen esetekre, de azt elfelejtik megemlíteni, hogy az ilyen tetteket csak lejegyezték és elítélték, nem pedig szorgalmazták.

Ugyanígy meg kell különböztetnünk a Bibliában felmerülő nőgyűlölet kérdését azoktól az esetektől, amelyek során az emberek a Szentírást a maguk előítéleteinek az igazolására próbálták használni. Időnként az emberek a tudomány, történelem, sőt nemzeti törvényekre hivatkozva is próbálták alátámasztani a nőgyűlöletet, még akkor is, ha az afféle értelmezések egyenesen nevetségesek voltak. Sem az izraeliták, sem Jézus, sem a korai keresztyén egyház nem tanúsított nőgyűlöletet, és a Biblia etikai mércéje sem enged teret ennek. Ezért a Bibliát nem lehet nőgyűlölettel vádolni, vagy annak alátámasztására használni. Ellenkezőleg, ha arra van szükség, hogy az igéket kiragadjuk a kontextusból, és elferdítsük a jelentésüket, épp az ellenkezőjét igazoljuk: csak akkor tudjuk a Bibliával alátámasztani a nőgyűlöletet, ha a szakaszt elhatároljuk a többi szövegrésztől és magától a keresztyénségtől.

EnglishVissza a magyar oldalra

Találunk példát nőgyűlöletre a Bibliában? Mi az a mizoginia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries