settings icon
share icon
Kérdés

Hogy tanulhatok meg különbséget tenni a jó és rossz között?

Válasz


Minden ember Isten képmására lett teremtve (1Mózes 1:27, Jakab 3:9). Ennek egyik aspektusa az, hogy van lelkiismeretünk, amely ösztönösen felismeri a jót és a rosszat, és meg tudja egymástól különböztetni. A világ minden civilizált kultúrája hasonló mércéket fogadott el a nép számára, erre a belülről fakadó különbségtételre alapozva. A gyilkosságot, lopást, csalást világszerte rossznak tekintik. Néha az emberi romlottság felülírja ezt az ismeretet, és egy adott népcsoport inkább becsüli a rosszat, semmint tiltja, ahogy az Izraelt körülvevő gyermekgyilkos pogány népek tették (3Mózes 18:21, 2Királyok 23:10).

Bűnös természetünknek köszönhetően hajlamosak vagyunk elnézni a magunk gonoszságait (Róma 5:12, Jeremiás 2:35). Ha folyamatosan szemet hunyunk a gonoszság felett, akkor a lelkiismeretünk megkeményedik. A Róma 1:28-ban Isten ezt mondja azoknak, akik kitartanak gonosz tetteik mellett: „És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik." Van egy pont, ahol Istent már nem érdekli tovább. Azok, akik ragaszkodnak bűneikhez, ezentúl bátran vétkezhetnek, és fikarcnyi lelkiismeret-furdalásuk se lesz. Azt hiszik, hogy felülkerekedtek a lelkiismereten és kijátszották Istent. Ám amikor Krisztus előtt kell megállniuk, ítéletük nem marad el (Zsidók 9:27, Malakiás 3:5).

Ahogy a sötétséget a világosság hiányaként határozzák meg, úgy a bűn is a jóság hiányaként jelenik meg (Jakab 4:17). Mivel Isten a jó megtestesítője (Zsoltárok 86:5, 119:68), minden, ami az Ő természetével ellentétes, gonosz (Róma 3:23). Úgy tudunk megtanulni különbséget tenni jó és rossz között, ha megismerjük Istent. Ezt pedig igéje által tehetjük meg (Zsoltárok 1:1-2, 119:160, János 17:17). Minél közelebb kerülünk Isten szentségéhez, annál rútabbnak látjuk a bűnt (Ézsaiás 6:1,5). Ha egy fekete falhoz mérünk egy inget, lehet, hogy fehérnek tűnik. De ha ezt az inget a frissen hullott hóhoz mérjük, elég szürkének fog tűnni. Ugyanígy, a jóra való törekvésünk piszkosnak néz ki, amikor Isten szentségéhez hasonlítjuk. Ahogy jelenlétébe kerülünk, kezdünk rájönni, milyen önközpontúak a gondolataink és cselekedeteink. Kapzsiságunkat, irigységünket, testi vágyainkat és csalárdságunkat gonosznak fogjuk tartani, ahogy azok is. Egyedül Isten világossága révén tudjuk tisztán látni magunkat.

Az ige ismerete szintén segít különbséget tenni jó és rossz között. Végső soron a Biblia az, ami meghatározza, hogy mi bűnös dolog és mi nem az. A Zsidók szerzője beszél azokról, akik még éretlenek a hitben, akik még csak a „tejet" tudják megemészteni – Isten igéjének legegyszerűbb alapelveit (Zsidók 5:13). A Krisztusban „kisdedekkel" szemben vannak a lelkileg érett személyek, „akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére" (Zsidók 5:14). Figyeljük meg, hogy a hívő lelki érzékszervei gyakorlat következtében fejlődnek. Akkor tudunk jó és rossz között, Krisztus tanítása és az emberek tanítása között különbséget tenni, ha Isten igéjét tanulmányozzuk és alkalmazzuk.

Isten igéje tele van olyan esetekkel, amelyekben valaki jót tett, és olyanokkal is, amikor valaki rosszat tett. Ezek a példák azt a célt szolgálják, hogy megtudjuk, milyen Isten, és mit vár el tőlünk (1Korinthus 10:11). A Mikeás 6:8 röviden összefoglalja, hogy mit vár el Isten minden egyéntől: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben." A Malakiás 3:18 még világosabban fogalmaz. Isten azt mondja: „És megtértek és meglátjátok, [hogy különbség van] az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt" (Károli). Az Úr itt az Ő szolgálatát nevezi meg igazságosságként. Ha a jó az, ha Istent szolgáljuk, akkor rossz az, ha Istent és az Ő szolgálatát elutasítjuk. Bármilyen emberbarátnak is tűnik valaki mások szemében, jó cselekedetei nem sokat érnek, ha önző indítékból fakadnak. Ha célul tűzzük ki, hogy Istent keressük és Őt tiszteljük mindennel, amit csak teszünk (1Korinthus 10:31), akkor tudni fogjuk a jó és rossz közötti különbséget, és hogy a döntéseink Istennek tetszőek-e (Jeremiás 29:13, 1Péter 3:12, Zsoltárok 106:3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogy tanulhatok meg különbséget tenni a jó és rossz között?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries