settings icon
share icon
Kérdés

Miért van az, hogy oly sok hívő nem rendelkezik egy következetes biblikus világnézettel?

Válasz


A biblikus világnézet a világról egy biblikus szemszögből kialakított kép. Ez képezi a hívők alapvető hitrendszerét az élet értelméről, Isten természetéről, az igazság forrásáról és más alapvető kérdésről. Sok hívő világnézete azonban biblikus szempontból nem következetes. Lehet, hogy néhány kérdést biblikus szempontból közelítenek meg, de nem minden kérdést.

Ennek több oka lehet:

1. Nem tudják, mit tanít a Biblia. Nem ismerik a Szentírást. Ha valaki nem tudja, mit mond a Biblia az élet szentségéről például, akkor nehéz lesz kialakítani egy biblikus nézetet a témával kapcsolatban. A tudatlanok számára az oktatás a megoldás.

2. Elutasítják azt, amit a Biblia tanít bizonyos kérdésekben. Ha egy hitvalló keresztyén nem hiszi el, amit a Biblia mond, lehetetlenség, hogy hiteles biblikus világnézetet alakítson ki. Az ellenszegülők számára a megtérés a megoldás.

3. Jobban érdekli, hogy mit gondol róluk a világ, semmint hogy mit gondol róluk Isten. „Az emberektől való rettegés csapdába ejt" (Példabeszédek 29:25). Az a hívő, amelyik biblikus szemszögből szemléli a világot, felismeri, hogy ő nem e világból való. Jézus azt mondta: „Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ" (János 15:19, vö. János 17:14). Amikor a hívő elkezd kompromisszumokat kötni a világ gondolkodásával, szem elől téveszti az isteni perspektívát. A félénkek számára a bátorság a megoldás.

4. Csak félig-meddig kötelezték el magukat Krisztus mellett. Akárcsak a laodiceai gyülekezet, se nem hidegek, se nem forrók (Jelenések 3:15), és nem hajlandók állást foglalni Krisztus mellett. A langymelegek számára az elkötelezettség a megoldás.

5. A világ hazugságai befolyásolják. Ádám és Éva óta a sátán arra használta képességeit, hogy megtévesszen és összezavarjon (1Mózes 3:1-7, Jelenések 12:9). Sátán arzenáljának erőteljes eszközét képezi az az elgondolás, miszerint a Biblia egy mítoszgyűjtemény, amely tele van tévedésekkel, és nem lehet benne megbízni. Sátán szeretné meggyőzni az embereket arról, hogy a Biblia már nem aktuális, és a benne található törvények és alapelvek idejüket múlták. Sok gyülekezetbe járó személy elméjét átitatta ez a gondolkodásmód. A félrevezetettek számára a tisztánlátás a megoldás.

6. A körülményeikre tekintenek, és kételkednek Isten ígéreteiben. Amikor a Máté 14-ben Péter kilépett a csónakból, hogy a vízen járjon, biblikus világnézettel rendelkezett: Jézus minden hatalom forrása. Amikor viszont a vihardúlta tengerre tekintett, a világnézete megváltozott: talán a hullámok hatalmasabbak Jézusnál. A kételkedők számára a hit a megoldás.

Ahhoz, hogy következetesen biblikus legyen a világnézetünk, vissza kell térnünk a Bibliához, és meg kell ragadnunk Isten ígéreteit, mert a világ semmit nem tud adni nekünk (Lukács 9:25, János 12:25, Máté 6:19).

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért van az, hogy oly sok hívő nem rendelkezik egy következetes biblikus világnézettel?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries