settings icon
share icon
Kérdés

Helyes a keresztényeknek a világbékét hirdetniük?

Válasz


A világbéke egy gyönyörű eszme, ami azonban csak Jézus Krisztus második visszajövetelénél fog valóra válni (Jelenések 21:4). Addig az óráig a teljes világot átfogó béke nem fog megvalósulni. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy visszajövetelének napjáig „háborúk és háborúknak" hírei lesznek a napirenden és „nemzet támad nemzet ellen" és „ország ország ellen" (Máté 24:6-7). Az egész történelem folyamán nem volt olyan időszak, amikor éppen senki senkivel sem háborúzott a föld semely táján. Gondoljunk akár a világháborúra, amelyben több tucatnyi nemzet vett részt, akár helyi zavargásokra, melynek során törzsek vagy családi klánok csatároztak egymással. Az emberi nem mindig háborúban állt önmagával.

Legyenek emberi erőfeszítéseink még olyan nagyok is, a világbéke állapotát sohasem fogjuk elérni. Világbéke eszméjét hirdetni egyszerűen nem biblikus, már csak az ember romlott természetének ismerete miatt sem. Míg a Jézus Krisztus nevében véghezvitt olyan cselekedetek, mint az adakozás, az elfogadó szeretet elve és gyakorlata, javaink megosztása mind keresztényiek, azaz krisztusiak, meg kell értenünk, hogy a világbékét egyedül Jézus Krisztus fogja megvalósítani és nem emberi törekvéseink. Míg „a Jézus nevére minden térd meghajol"... „És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére" (Filippibeliekhez 2:10-11), az igaz és tartós béke nem költözhet be hozzánk. Addig az óráig azonban a keresztény hívőknek latba kell vetniük minden erejüket, és törekedniük kell, hogy minden emberrel békében éljenek és hogy szentséges életvitelük legyen, enélkül ugyanis senki nem láthatja meg Istent (Zsidókhoz írt levél 2:14).

Keresztényként a széthúzással és a konfliktussal szemben a békét kell hirdetnünk mindig emlékezvén arra, hogy az ember eredendő bűntől megromlott bűnös természete miatt saját erőfeszítésünkből soha nem fogjuk elérni a teljes béke állapotát. Hitünket továbbra is Jézus Krisztusba, a Béke Hercegébe, helyezzük. Visszatértéig, mikor majd újjá tesz mindent és igaz békét hoz el, a világbéke gondolata nem sokkal több, mint egy merő ábránd marad. A mi feladatunk abban áll, hogy felnyissuk az emberek szemét arra az igazságra, mely szerint szükségük van a megmentő Jézus Krisztusra, hiszen Ő az egyetlen, aki békét tud adni ember és Isten között. „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által" (Rómabeliekhez 5:1). Mi tehát így hirdetjük a világbékét: Isten békéjének az üzenetét közvetítve a világ felé. „Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel" (2 Korintusbeliekhez 5:20).

EnglishVissza a magyar oldalra

Helyes a keresztényeknek a világbékét hirdetniük?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries