Pitanja o Stvorenju


Šta Biblija kaže o stvaranju naspram evolucije?

Da li su vjera u Boga i nauka kontradiktorne?

Šta je teorija dizajna Inteligencijom?

Koje je godište zemlja? Koliko je zemlja stara?

Da li je Nojeva poplava bila globalnog ili lokalnog karaktera?

Zašto je Bog stavio drvo poznanja dobra i zla u Edenski vrt?

Šta Biblija kaže o dinosaurusima? Da li se oni spominju u Bibliji?

Da li u prvom poglavlju Postanka dan bukvalno traje 24 časa?

Šta Biblija kaže o pećinskim ljudima, ljudima iz prahistorije, neandertalcima?

Zašto postoje dva različita izvještaja o stvaranju u Postanku 1 i 2?

Da li je kreacionizam zasnovan na nauci?

Šta je teorija praznine? Da li se išta dogodilo između Postanka 1:1 i 1:2?

Šta je teistička evolucija?


Vrati se na bosansku stranu
Pitanja o Stvorenju