Da li je Bog stvorio druge ljude osim Adama i Eve?


Pitanje: Da li je Bog stvorio druge ljude osim Adama i Eve?

Odgovor:
Nigdje u Bibliji ne postoji naznaka da je Bog stvorio još neko ljudsko biće pored Adama i Eve. U Postanku 2 čitamo: "To je opis postanja neba i zemlje, kad su bili stvoreni. U vrijeme, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo. Nije još bilo na zemlji nikakva grmlja poljskoga, i na poljima nije još raslo nikakvo bilje, jer Gospod Bog nije još pustio dažda na zemlju i nije još bilo ljudi, da obrađuju zemlju. No dizala se je magla iz zemlje i natapala je svu površinu tla. Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama) od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života. Tako postade čovjek živo biće. Tada zasadi Gospod Bog daleko na istoku vrt u Edenu i stavi tamo čovjeka, kojega je bio načinio... Tada reče Gospod Bog: 'Nije dobro čovjeku, da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu, koja mu pristaje.'... Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom. Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku." (Postanak 2:4-8, 18, 21-22)

Uočimo da ovaj odlomak kaže: "...stavi tamo čovjeka, kojega je bio načinio". Ne "ljude", samo jednog "čovjeka". A ovaj čovjek je bio sam (18. stih), tako da je Bog stvorio ženu iz njegovog rebra, da mu bude saputnik. Sva druga ljudska bića su potekla od ovo dvoje prvobitnih ljudi.

English


Vrati se na bosansku stranu
Da li je Bog stvorio druge ljude osim Adama i Eve?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga