settings icon
share icon
Pitanje

Šta je teorija praznine? Da li se išta dogodilo između Postanka 1:1 i 1:2?

Odgovor


Postanak 1:1-2 tvrdi: “U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja je još bila pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama”. Teorija praznine je pogled koji kaže da je Bog stvorio zemlju potpuno funkcionalnu, sa svim životinjama, uključujući i dinosauruse i ostala stvorenja za koja znamo samo po otkrivenim fosilima. Zatim se, kako teorija kaže, dogodilo nešto što je uništilo cijelu zemlju – neko nagađa da je to bio pad Sotone na zemlju – tako da je ona postala prazna i bez forme. Sa te tačke je Bog počeo sve ispočetka, ponovo stvarajući zemlju i raj na njoj, kako je opisano u daljim stihovima u Postanku.

Postoji previše rupa u ovoj teoriji, da bi se mogle adekvatno objasniti u kratkom odgovoru, da ne govorimo o tome da ako se nešto važno dogodilo u razmaku između ta dva stiha, Bog bi nam to rekao. On nas ne bi ostavio da nagađamo u neznanju koji su se tako važni događaji desili. Drugo, Postanak 1:31 kaže da je Bog objavio da je ono što je stvorio “veoma dobro”, što sigurno ne bi mogao reći da je zlo već ušlo u svijet kroz sotonski pad u tu “prazninu”. Pored toga, ako su objašnjenje za fosilne ostatke milioni godina u toj praznini, to znači da su smrt, bolest i patnja bili uobičajeni mnogo godina prije Adamovog pada. Ali, Biblija nam kaže da je Adamov grijeh doveo do smrti, bolesti patnje cijelom živućem svijetu: “Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude time što svi sagriješiše…” (Rimljanima 5:12).

Oni koji podržavaju ovu teoriju to čine kako bi pomirili teorije savremene nauke koje se drže vjerovanja u staru zemlju, tj. da je zemlja milijarde godina starija od onoga što se može odrediti po genalogijama u Bibliji. Čak su i neki dobronamjerni evangelisti prihvatili teoriju stare zemlje, shvatajući većinu prvog poglavlja Postanka alegorijski, dok ostatak Pisma tumače bukvalno. Opasnost leži u odlučivanju do koje tačke će se stihovi uzimati alegorijski a od kog dijela će se shvatati bukvalno. Da li je Adam bio stvarna osoba? Kako znamo? Ako nije, da li je onda zaista donio grijeh u ljudsku rasu, ili možemo i to tumačiti kao alegoriju? A ako nije postojao pravi Adam od kojeg smo svi naslijedili grijeh, onda nije postojao ni razlog da Isus umre na križu. Prvobitni grijeh koji nije bio bukvalno grijeh osporava razlog zbog kojeg je Krist došao na prvom mjestu, kako je objašnjeno u 1. Korinćanima 15:22: “Doista, kako u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti”. U ovom slučaju Kršćanstvo postaje obmana, a Biblija samo lijepa knjiga priča i bajki. Zar ne vidimo gdje nas ovaj način “rezonovanja” vodi?

Postanak 1 jednostavno ne može biti objašnjen tumačenjem da je stvaranje trajalo dugi vremenski period, niti da se taj period odvijao između stihova 1:1 i 1:2. Šta se onda dešavalo u tom procjepu? Apsolutno ništa! Postanak 1:1 nam kaže da je Bog stvorio nebo i zemlju. Postanak 1:2 nas obavještava da je zemlja bila bez obličja, prazna i pod tamom; nije bila završena i nastanjena stvorenjem. Ostatak tog poglavlja govori o tome kako je Bog dovršio bezobličnu, praznu i mračnu zemlju time što je ispunio životom, ljepotom i dobrima. Biblija je istinita, bukvalna i savršena (Psalam 19:7-9). Nauka nikada nije ništa opovrgnula, niti će. Biblija je vrhovna istina stoga je standard po kome naučna teorija treba da bude procijenjena, a ne obrnuto.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta je teorija praznine? Da li se išta dogodilo između Postanka 1:1 i 1:2?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries