Vrae oor Engele en Bose Geeste


Wat sê die Bybel oor engele?

Wat sê die Bybel oor bose geeste?

Wie is Satan?

Wat sê die Bybel oor om demonies besete te wees? Kan mense vandag nog besete wees met bose geeste, en indien wel wat is die simptome?

Kan ‘n Christen demonies besete wees?

Wie was die seuns van God en dogters van mans in Genesis 6:1-4?

Hoekom het God toegelaat dat Satan en die demone sondig?

Wie is die engel van die Here?

Is engele manlik of vroulik?

Wat is aartsengele?

Word ons engele na ons dood?

Wat is gerubs? Is gerubs engele?

Kan ‘n Christen vandag nog duiwels uitdryf?

Is demone gevalle engele?

Het ons beskerm-engele?

Wie/wat was die Nephilim?

Hoe, waarom en wanneer het Satan uit die hemel geval?

Wat is serafyne? Is serafs engele?

Is dit verkeerd om engelbeeldjies te besit?

Is daar 'n doodsengel?

Wat is engelologie?

Verskyn engele nog vandag aan mense?

Hoe lyk engele?

Hoekom het God nie aan die gevalle engele 'n kans gegee om te rebelleer nie?

Wat is Christelike demonologie?

Het Christene die outoriteit om aan engele opdragte te gee?

Is daar nog vandag aktiwiteit van demoniese geeste in die wêreld?

Wat sê die Bybel oor demoniese oorheersing?

Kan demone hulself verbind aan nie-lewende/lewelose voorwerpe?

Is die duiwel/Satan 'n persoon of 'n mag/personifikasie van boosheid?


Vrae oor Engele en Bose Geeste