Otázky o životných rozhodnutiach


Čo je zmyslom života?

Ako môžem spoznať Božiu vôľu pre môj život? Čo hovorí Biblia o spoznávaní Božej vôle?

Čo hovorí Biblia o kresťanovi, ktorý sa zadĺži? Mal by si kresťan požičať alebo požičať niekomu inému peniaze?

Mali by kresťania ísť ku doktorom?

Mal by kresťan cvičiť? Čo hovorí Biblia o zdraví?

Čo hovorí Biblia o súde / zažalovaní?

Čo hovorí Biblia o kresťanovi, ktorý slúži v armáde?

Čo hovorí Biblia o hľadaní zmyslu života?

Mal by kresťan ísť do biznisu z neveriacimi?

Čo Biblia hovorí o kresťanovi, ktorý zostáva slobodný?

Čo Biblia hovorí o tom, aby kresťan mal zásah plastickej/estetickej chirurgie?

Mal by si kresťan zabezpečiť poistenie?

Mal by kresťan užívať antidepresíva alebo nejaké iné lieky na psychické poruchy?

Mal by kresťan navštevovať psychológa/psychiatra?

Prečo ľudia odmietajú Ježiša ako Spasiteľa?

Aký je kresťanský názor na dôchodok?

Bol Ježiš vegetarián? Mal by kresťan byť vegetarián?

Mal by kresťan hrať videohry?

Očakáva Boh od kresťanov, aby hlasovali?

Čo hovorí Biblia o žene a jej práci mimo domu?


Otázky o životných rozhodnutiach