settings icon
share icon
Otázka

Prečo ľudia odmietajú Ježiša ako Spasiteľa?

Odpoveď


Rozhodnutie, či prijmem alebo odmietnem Ježiša je hlavné životné rozhodnutie. Prečo sa mnohí ľudia predsa rozhodnú odmietnuť Ježiša? Pravdepodobne, že je toľko dôvodov, koľko je ľudí, ktorí ho odmietajú, ale nasledovné štyri kategórie nám poslužia na hrubé rozdelenie:

1). Niektorí ľudia si myslia, že nepotrebujú spasiteľa. Títo ľudia seba považujú za „dobrých ľudí“ a nechápu, že sú hriešni ako aj všetci a že nemôžu pristúpiť k Bohu. Ale Ježiš povedal: „Ja som cesta i pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi ak len skrze mňa.“ (Ján 14:6). Tí, ktorí odmietajú Krista nebudú môcť stáť pred Bohom a úspešne obhájiť svoj prípad na základe vlastných zásluh.

2). Strach z odmietnutia zo strany spoločnosti alebo strach z prenasledovania prekáža mnohým, aby prijali Krista ako Spasiteľa. Neveriaci, o ktorých hovorí Ján 12:42-43 nechceli prijať Krista, lebo sa viac obávali toho, čo povedia iní, než toho, čo je Božia vôľa. To boli farizeji, ktorí milovali svoje spoločenské postavenie a to ich zaslepilo, „lebo ľudskú slávu milovali totiž väčšmi ako slávu Božiu.“

3). Pre niektorých ľudí je príťažlivejšie to, čo dnes ponúka svet než večné veci. Čítame si o takom človeku u Matúša 19:16-23. Tento muž nebol ochotný stratiť svoj pozemský majetok, aby mohol získať večný vzťah s Ježišom (tiež 2. Korinťanom 4:16-18).

4). Mnohí ľudia jednoducho odmietajú Duchá Svätého a Jeho snahu pritiahnúť ich k viere v Ježiša Krista. Štefan a vodcovia prvej cirkvy povedali o tých, ktorí ho zabili: „Vy tvrdošijní a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému; ako vaši otcovia, tak aj vy.“ (Skutky 7:51). Apoštol Pavel podobné niečo povedal o ľuďoch, ktorí odmietli evanjelium v Skutkoch 28:23-27.

Čokoľvek je dôvod pre odmietnutie Ježiša, to odmietnutie má hrozné večné následky. „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia“ okrem mena Ježiš (Skutky 4:12), a tých, čo ho odmietajú čaká večné zahynutie v pekle, kde bude „plač a škrípanie zubov“ (Matúš 25:30).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo ľudia odmietajú Ježiša ako Spasiteľa?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries