settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem dôverovať Bohu, keď čelím nezamestnanosti, exekúcii alebo bankrotu?

Odpoveď


Strata zamestnania a/alebo príjmu je jednou z najťažších udalostí v živote, najmä pre tých, ktorí živia rodinu. Zabavenie rodinného domu alebo nutnosť vyhlásiť bankrot v dôsledku nezamestnanosti pridáva ďalší strach, neistotu a emocionálny zmätok. U kresťana alebo kresťanky, ktorí čelia nezamestnanosti, exekúcii alebo bankrotu, sa môžu objaviť ďalšie pochybnosti o Božej dobrote a jeho zasľúbeniach, že zabezpečí svoje deti. Ako má kresťan reagovať na tieto katastrofické životné udalosti? Aké biblické zásady môžeme uplatniť pri strate domova alebo zamestnania a výhod (zdravotné/životné poistenie, dôchodok)?

Po prvé, je dôležité pochopiť, že Boh určil pre ľudí prácu. Práca je v Biblii opísaná ako prospešná v tom zmysle, že zabezpečuje naše potreby (Príslovia 14:23; Kazateľ 2:24; 3:13; 5:18-19) a dáva nám zdroje, o ktoré sa môžeme podeliť s inými ľuďmi v núdzi (Efezanom 4:28). Pavol pripomenul veriacim v Solúne, že kto nie je ochotný pracovať, nech neje (2. Tesaloničanom 3:10), a že on sám pracoval pri výrobe stanov, aby nebol nikomu na ťarchu (Skutky 18:3; 2. Korinťanom 11:9). Strata zamestnania by teda nemala byť ospravedlnením pre lenivosť a treba vynaložiť všetku náležitú snahu, aby sa čo najskôr našlo iné zamestnanie (Príslovia 6:9-11).

Zároveň sa môže stať, že nebude možné nájsť pracovné miesto, ktoré by sa platovo a postavením vyrovnalo tomu, ktoré bolo stratené. V týchto prípadoch by kresťania nemali dovoliť, aby im pýcha zabránila prijať prácu v iných oblastiach, aj keď to znamená nižšie postavenie alebo nižší plat, aspoň dočasne. Mali by sme byť tiež ochotní prijať pomoc od iných veriacich a našich zborov, možno výmenou za prácu, ktorú je potrebné vykonať v domácnostiach, na dvoroch a v cirkevných zariadeniach. Podanie a prijatie „pomocnej ruky“ v týchto časoch je požehnaním pre tých, ktorí dávajú, aj pre tých, ktorí prijímajú, a prejavuje „Kristov zákon“, ktorým je vzájomná láska (Galaťanom 6:2; Ján 13:34).

Podobne aj strata rodinného domu v dôsledku exekúcie alebo bankrotu môže byť pre rodinu časom požehnania, časom, keď rodičia a deti „zomknú svoje rady“ a lepšie si uvedomia vzájomnú lásku a dôležité veci v živote - vieru, rodinu a spoločenstvo - a menej sa sústredia na materiálne veci, ktoré nemajú večnú hodnotu a môžu v okamihu zmiznúť. Boh si môže tieto okolnosti použiť aj na to, aby nám pripomenul pravdu, o ktorej hovorí Ježiš v Matúšovi 6:19-20, a aby sme svoje srdcia znovu zamerali na nebeský poklad.

Predovšetkým obnovenie našej viery a dôvery v Božie zasľúbenia je v časoch finančného stresu mimoriadne dôležité. Opätovné prečítanie pasáží, ktoré hovoria o Božej vernosti voči jeho deťom, nás posilní a povzbudí, keď budúcnosť vyzerá pochmúrne. Prvý list Korinťanom 10:13 nám pripomína, že Boh je verný a nebude nás skúšať viac, než sme schopní uniesť, a poskytne nám východisko zo skúšky. Toto „východisko“ môže znamenať novú a lepšiu prácu, ktorá sa okamžite otvorí. Môže však znamenať aj dlhšie obdobie nezamestnanosti, počas ktorého sa nám ukáže Božia vernosť pri zabezpečovaní každodenného chleba. Môže to znamenať nový domov, alebo to môže znamenať, že budeme istý čas žiť v zhoršených podmienkach u príbuzných. V každom prípade je východisko v skutočnosti „cestou cez“ skúšku, počas ktorej sa učíme o Božom vernom zabezpečení, keď nám Boh stojí po boku počas celej skúšky. Keď sa čas skúšky skončí, naša viera sa posilní a my budeme môcť posilniť ostatných tým, že vydáme silné svedectvo o vernosti nášho Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem dôverovať Bohu, keď čelím nezamestnanosti, exekúcii alebo bankrotu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries