settings icon
share icon
Otázka

Ako by sa mal kresťan pozerať na environmentalizmus?

Odpoveď


Je rozdiel medzi biblickým pohľadom na životné prostredie a politickým hnutím známym ako „environmentalizmus“. Pochopenie tohto rozdielu bude formovať pohľad na environmentalizmus u kresťana. Biblia jasne hovorí, že zem a všetko, čo sa na nej nachádza, dal Boh človeku, aby nad ňou vládol a podmanil si ju. „Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!‘“ (1. Mojžišova 1:28). Keďže boli stvorení na jeho obraz, Boh dal mužom a ženám privilegované miesto medzi všetkými tvormi a prikázal im, aby vykonávali správu nad zemou (1. Mojžišova 1:26-28; Žalmy 8:6-8). Správcovstvo znamená starostlivosť, nie zneužívanie. Máme rozumne hospodáriť so zdrojmi, ktoré nám Boh dal, a používať všetku usilovnú starostlivosť na ich zachovanie a ochranu. Vidíme to v Starom zákone, kde Boh prikázal, že polia a vinice sa budú siať a zbierať šesť rokov, potom siedmy rok ju nechajú ležať úhorom, aby sa doplnili živiny v pôde, aby si pôda oddýchla a aby sa zabezpečilo trvalé zásobovanie jeho ľudu v budúcnosti (2. Mojžišova 23:10-11; 3. Mojžišova 25:1-7).

Okrem našej úlohy správcov si máme vážiť funkčnosť a krásu životného prostredia. Boh vo svojej neuveriteľnej milosti a moci umiestnil na túto planétu všetko, čo je potrebné na nakŕmenie, ošatenie a ubytovanie miliárd ľudí, ktorí na nej žijú od rajskej záhrady. Všetky zdroje, ktoré poskytol pre naše potreby, sú obnoviteľné a On naďalej poskytuje slnko a dážď potrebné na udržanie a doplnenie týchto zdrojov. A akoby to nestačilo, vyzdobil planétu aj nádhernými farbami a malebnou krásou, aby oslovil naše estetické cítenie a vzrušil našu dušu úžasom. Existuje nespočetné množstvo druhov kvetov, exotického vtáctva a iných krásnych prejavov Jeho milosti pre nás.

Zároveň však Zem, ktorú obývame, nie je trvalou planétou a ani nikdy nebola zamýšľaná. Environmentálne hnutie je pohltené snahou zachovať planétu navždy, a my vieme, že to nie je Boží plán. V 2. Petrovom liste 3:10 nám hovorí, že na konci veku bude zem a všetko, čo stvoril, zničené: „Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.“. Fyzická, prirodzená zem v súčasnej podobe s celým vesmírom bude zničená a Boh stvorí „nové nebo a novú zem“ (2. Petrova 3:13; Zjavenie 21:1).

Vidíme teda, že namiesto toho, aby sme sa snažili zachovať zem na tisíce alebo dokonca milióny rokov do budúcnosti, máme byť jej dobrými správcami, kým bude trvať, čo bude tak dlho, ako bude slúžiť Božiemu zvrchovanému plánu a zámeru.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako by sa mal kresťan pozerať na environmentalizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries