settings icon
share icon
Otázka

Aký je kresťanský názor na dôchodok?

Odpoveď


Ako sa kresťan približuje veku odchodu do dôchodku, začína rozmýšľať o tom, čo bude robiť počas dôchodku. Má kresťan odísť aj z kresťanskej služby pri odchode do dôchodku z pracoviska? Aký by kresťan mal mať názor na dôchodok?

1). Hoci neexistuje biblický základ k tomu, že človek má ísť do dôchodku, keď dosiahne určitý vek, predsa máme príklad Levítov a ich prácu v svätostánku. V 4. knihe Mojžišovej sú Levíti zaradení do služby v chráme od 25 do 50 rokov a keď naplnili 50 rokov, šli do dôchodku. Môhli pokračovať pomáhať svojim bratom, ale nemohli pracovať (4. Mojžišova 8:24-26).

2). Aj keď môžeme odísť do dôchodku z našich povolaní (dokonca aj z kresťanskej služby na plný úväzok), predsa by sme nikdy nemali odísť do dôchodku z našej životnej práce a to je slúžiť Pánovi, aj keď sa spôsob služby môže zmeniť. V knihe Lukáša 2:25-38 je príklad dvoch starých ľudí (Simeon a Ana), ktorí pokračovali v službe Pánovi. Ana bola staršia vdova, ktorá slúžila v chráme pôstom a modlitbou. Títus v 2. kapitole hovorí, že starší muži a ženy sú tu, aby vyučovali a boli príkladom mladším mužom a ženám v tom, ako majú žiť.

3). Obdobie dôchodku netreba stráviť iba v hľadaní pôžitkov. Pavel hovorí, že vdova, ktorá žije iba pre pôžitok je mŕtva, hoci ešte stále žije (1. Timoteovi 5:6). A opačne tomu, čo hovorí Biblia, mnohí ľudia chápu dôchodok ako čas na „hnanie sa za pôžitkom“. Toto neznamená, že si dôchodcovia nemajú užiť golf, spoločenské služby a pod. Ale toto by nemalo byť primárným cieľom v živote v žiadnom životnom veku.

4). 2. Korinťanom 12:14 hovorí, že rodičia majú šetriť pre deti. Avšak najdôležitejšie je „zhromažďovať“ pre niečie duchovné dedičstvo, ktoré sa môže preniesť na deti, vnúčatá, atď. Generácia potomkov je požehnaná skrze modlitbu rodičov. A modlitba je pravdepodobne najplodnejšia služba, ktorú môžu dôchodcovia poskytnúť.

Kresťan nikdy neodchádza do dôchodku; iba si mení adresu pracoviska. Skratka povedané, keď niekto príde do obdobia, že odchádza do dôchodku, jeho práca sa môže zmeniť, ale životná služba sa nemení. Častokrát títo „starší kresťania“ môžu svedčiť o tom, ako Boh konal v ich živote. Modlitba žalmistu by mala byť aj našou modlitbou: „Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam.“ (Žalm 71:18)

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je kresťanský názor na dôchodok?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries