settings icon
share icon
Otázka

Mal by kresťan hrať videohry?

Odpoveď


Keďže Božie slovo dokončené takmer 2000 rokmi, nie výslovne učí, či by kresťan mal hrať videohry. Ale biblické princípy nás predsa aj dnes učia, ako správne tráviť svoj čas. Keď nám Boh poukáže, že určitá vec ovláda náš život, mali by sme s tým prestať. Môžu to byť filmy, jedlo, TV, hudba, videohry a hocičo iné, čo nás vzdiaľuje od Boha a od služby Jemu a jeho ľudu. Hoci niektoré z týchto vecí nie sú samy osebe zlé, predsa sa môžu stať modlou, ak nás vzdiaľujú od našej prvej lásky (Kološanom 3:5; Zjavenie 2:4). Dole máme uvedených niekoľko princípov, ktoré by sme mali zvážiť ohľadom videohier, TV, filmov, a pod.

1). Môžu ma videohry vzdelávať alebo iba pobaviť? Vzdelať znamená budovať. Môže hranie videohier budovať moju lásku, poznanie a službu voči Bohu? „Všetko mi je dovolené – ale nie všetko prospeje“. „Všetko mi je dovolené, ale nie všetko buduje.“ (1. Korinťanom 10:23-24; Rimanom 14:19). Keď nám Boh dáva čas na oddych, mali by sme nájsť niečo, čo nás povzdvihne a z čoho budeme mať radosť. Volíme si to, čo je dovolené a čo vzdáva chválu? Keď máme na výber dobré, lepšie a najlepšie, mali by sme si zvoliť to najlepšie (Galaťanom 5:13-17).

2). Je hranie videohier nasledovanie vlastnej vôle alebo vôle Božej? Božia vôla je zhrnutá v jeho najväčšom prikázaní: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ (Lukáš 10:27). Naša vôľa je poznačená hriechom. Pretože sme spasení z našich sebeckých žiadostí, mali by sme podriadiť svoju vôľu Bohu (Filipanom 3:7-9). Boh mení našu vôľu (Žalm 143:10). Postupne, Jeho túžby sa stávajú aj našimi túžbami.

Mnohí ľudia Božiu vôľu chápu ako niečo nudné a zastaralé. Predstavujú si mnícha v osamelom kláštore alebo nejakého rozhorčeného kostolného domovníka. Ale je to celkom naopak. Tí, čo žijú podľa Božej vôle sú najradostnejší ľudia a sú to avanturisti. Môžeme to potvrdiť životopismi ľudí ako sú: Hudson Taylor, Amy Carmichael, Corrie Ten Boom a George Muellera. Áno, títo ľudia zažili mnoho ťažkostí od sveta, od svojho tela a od diabla. Nevlastnili síce mnoho vecí a majetku, ale Boh konal zázračné veci skrze nich. Zdá sa, že Božia vôľa je nemožná a príliš svätá, aby bola dobrodružná, ale Božia vôľa nám dáva silu robiť veci, v ktorých sa budeme kochať. „Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.“ (Žalm 40:8; Židom 13:21).

3). Môžu videohry vyvyšovať Boha? Niektoré videohry vyvyšujú násilie, oplzlosť a hlúpe rozhodnutia (napr. „prehral som preteky, tak zničím auto“). Naše skutky by mali prinášať slávu Bohu (1. Korinťanom 10:31) a pomôcť nám vzrastať v poznaní a milosti Kristovej.

4). Môžu videohry mať za výsledok dobré skutky? „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ (Efežanom 2:10; Títovi 2:11-14; 1. Petrova 2:15). Lenivosť a sebeckosť sú v protiklade tomu, čo má Boh pre nás – a to je činiť dobre iným (1. Korinťanom 15:58; Galaťanom 6:9-10).

5). Môžu videohry spôsobiť sebakontrolu? Mnoho ľudí hovorí, že videohry môžu vyvolať závislosť. A v živote kresťana nieto miesta pre také niečo. Pavel porovnáva kresťanský život so životom bežca, ktorý trénuje svoje telo, aby zvíťazil. A kresťan má predsa väčší motív prečo žiť životom sebakontroly – je to večná odmena v nebi (1. Korinťanom 9:25-27).

6). Môže hranie videohier vykúpiť čas? Budeme skladať účty za to, ako využívame svoj čas. Trávenie hodín pri videohrách ťažko možno nazvať dobre využitým časom. „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.“ (Efezanom 5:15-17). „Vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť, aby - dokiaľ je ešte v tele - nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej.“ (1. Petrova 4:1-2; Kolosanom 4:5; Jakuba 4:14; 1. Petrova 1:14-22).

7). Znamená to prejsť skúškou Filipanom 4:08? ? „Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! 9Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.“ (Filipanom 4:8). Keď hráte videohry, je vaša myseľ zameraná na zbožné alebo svetské veci?

8). Zapadá hranie videohrier do môjho životného zámeru? Pavel napísal, že v posledných dňoch ľudia budú „...milovníci skôr rozkoší ako Boha.“ (2. Timoteovi 3:4). Západná kultúra je presne taká. Radi sa hráme. Nekresťania sú závislí na filmoch, športe a hudbe, pretože nemajú vyšší cieľ, než si užívať život skôr než príde smrť. Ale toto nemôže uspokojiť človeka (Kazateľ 2:1). Keď sa kresťania stávajú závislými na rovnakých veciach ako nekresťania, ako môžeme povedať, že sme „bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíme ako jasné hviezdy vo vesmíre.“ (Filipanom 2:15)? Alebo môžeme povedať, že vôbec nie sme iní ako ostatní a že Kristus nás vôbec nezmenil?

Pavel považoval za svoju najvyššiu prioritu poznať, milovať a poslúchať Boha. „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti.“ (Filipanom 3:7-10). Poukazuje hranie videohier na to, že milujem Boha alebo veci tohto sveta? (1. Jánova 2:15-17).

9). Môže hranie videohier zamerať moj zrak na večné veci? Kresťan má nádej na večnú odmenu v nebi, ak je verný na zemi (Matúš 6:19-21 a 1. Korinťanom 3:11-16). Ak sa zameriame na žitie pre večnosť, skôr než na dočasné pôžitky, podriadime svoje prostriedky, čas a srdce pre službu (Kološanom 3:1-2; 23-24). Ak naše aktivity a majetky spôsobia, že stratíme večnú odmenu, akú majú hodnotu (Lukáš 12:33-37)? Kresťan sa mnohokrát znaží slúžiť aj Bohu aj svojim žiadosťam. Ale Ježiš jasne povedal: „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom“ (Matúš 6:24). Boh nám dáva radosť v službe (Kazateľ 5:19; Matúš 11:28-29; Kološanom 3:23-24). A je na nás, aby sme našli rovnováhu medzi prácou a oddychom. Keď si vyčleňujeme čas na oddych, ako to robil Ježiš (Marek 6:31), mali by sme si zvoliť aktivitu, ktorá má poučný charakter.

Otázka nie je, či smiem hrať videohry, ale či je to najlepší spôsob, ako tráviť svoj čas? Povzdvihne ma to, aby som miloval svojho blížneho a vyvyšoval Boha? Mali by sme sa hnať za aktivitami, ktoré vyvyšujú Boha. Akokoľvek vás Boh vedie, nasledujte Ho. Pripravujte sa na večnosť. A každá obeť sa bude zdať bezvýznamná, keď sa stretneme s Ježišom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Mal by kresťan hrať videohry?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries