settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o hľadaní zmyslu života?

Odpoveď


Biblia je veľmi jasná v tom, čo by malo byť zmyslom nášho života. Muži v Starom i Novom zákone hľadali a aj objavili zmysel života. Šalamún, najmúdrejší kráľ aký kedy žil objavil márnivosť života, ak je žitý iba pre tento svet. Ponúka nám tieto zhrňujúce postrehy v knihe Kazateľ: „Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá.“ (Kazateľ 12:13-14). Šalamún hovorí, že život je celý o tom, že oslavujeme Boha našimi myšlienkami a životmi a tak zachovávame Jeho prikázania, pretože jedného budeme stáť pred Ním na súde.

Inou časťou nášho zmyslu je vidieť život na zemi perspektívne. Na rozdiel od tých, ktorý sa upriamili na tento život Kráľ Dávid hľadal svoje posvätenie v čase, čo ešte len príde. Povedal, „Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.“ (Žalm 17:15). Pre Dávida nastane plná spokojnosť až vtedy, keď sa prebudí (v budúcom živote) a uzrie Božiu tvár (spoločenstvo s Ním) a bude ako On (1 Ján 3:2).

V Žalme 73 Asáf hovorí o tom, ako bol pokúšaný závidieť hriešnikom, ktorí sa zdali že nemajú žiadne starosti a stavali si svoje pevnosti na úkor iných, no potom zhodnotil ich definitívny koniec. Na rozdiel od toho, za čím sa hrnuli hovorí vo verši 25 na čom jemu záležalo: „Kohože mám na nebi? A keď som s Tebou, netúžim po zemi.“ Pre Asáfa bol vzťah s Bohom dôležitejší, ako čokoľvek iné v tomto živote. Bez toho vzťahu život nemá žiadny skutočný zmysel.

Apoštol Pavol hovoril o všetkom čo nábožensky dosiahol predtým, ako sa stretol so vzkrieseným Kristom a zhrnul, že to všetko bolo ako kôpka smetí, keď to prirovnal ku vzácnemu poznaniu Krista Ježiša. V liste Filipským 3:9-10 Pavol hovorí, že nechce nič viac, ako poznať Krista a „aby bol v Ňom“, aby mal Jeho spravodlivosť a aby žil vierou v Neho, dokonca aj vtedy, keď to znamená, že bude trpieť a zomrie. Pavlov zmysel bol v poznaní Krista, prijatí Jeho spravodlivosti skrze vieru v Neho a žiť v spoločenstve s Ním, dokonca aj vtedy, keď to prinieslo utrpenie (2 Timoteovi 3:12). V konečnom dôsledku hľadel na čas, keď bude súčasťou „vzkriesenia z mŕtvych“.

Naším zmyslom života, podľa toho, ako Boh stvoril človeka je, 1) oslavovať Boha a večne sa s Ním radovať, 2) mať dobré vzťahy s inými, 3) pracovať a 4) podmaniť si zem. No s pádom človeka do hriechu sa zničil vzťah s Bohom, vzťahy s inými sú napäté, práca vždy spôsobuje frustráciu a človek má problém s udržaním aspoň nejakého podmanenia si prírody. Iba obnovením spoločenstva s Bohom skrze vieru v Ježiša Krista môže byť zmysel života znovu objavený.

Zmyslom života človeka je oslavovať Boha a večne sa s Ním radovať. Boha oslavujeme tým, že sa Ho bojíme a poslúchame Ho, upriamujeme svoje oči na náš budúci domov v nebi a dôverne Ho poznáme. Z Boha sa radujeme tak, že nasledujeme Jeho zámer s našim životom, ktorý nám umožňuje zažiť skutočnú a trvalú radosť – hojný život, ktorý chce, aby sme mali.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o hľadaní zmyslu života?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries