Otázky o ľudskej prirodzenosti


Čo to znamená, že človek je stvorený na Boží obraz a Božiu podobu (Genesis 1:26-27)?

Máme dve, alebo tri časti? Sme zložení z tela, duše a ducha – alebo – tela a duše?

Aký je rozdiel medzi dušou a duchom človeka?

Prečo ľudia v Genesis žili tak dlho?

Aký je pôvod rozdielnych rás?

Čo hovorí Biblia o rasizme, diskriminácii a predsudku?

Existuje nejaká veková hranica, koľko človek môže žiť?

Aký je kresťanský pohľad na klónovanie ľudí?

Čo Biblia hovorí o spopolnení? Mali by sa kresťania spopolňovať?

Čo hovorí Biblia o eutanázii?

Čo to znamená, že sme hrozne a predivne utvorení (Žalm 139:14)?

Majú ľudia slobodnú vôľu?

Má každý „Bohom vytvorenú prázdnotu“?

Sú všetci ľudia Božími deťmi alebo iba kresťania?

Môže človek žiť bez Boha?

Ako sú stvorené ľudské duše?

Je ľudská duša smrteľná alebo nesmrteľná?

Prečo nás Boh stvoril?


Otázky o ľudskej prirodzenosti